EVENTYRER: Gründer Roy Bernt Pettersen har startet nytt fiskeeventyr ved Nordishavet. Foto: Per Dagfinn Wolden
EVENTYRER: Gründer Roy Bernt Pettersen har startet nytt fiskeeventyr ved Nordishavet. Foto: Per Dagfinn Wolden

Lakseeventyret på Andøya i gang

ANDØYA: På Andøya tar de havet på land og starter nytt lakseeventyr. Med kort avstand til flyplass for eksport har Andfjord Salmon en unik beliggenhet i verdenssammenheng.69 grader nord, langt nord for polarsirkelen, har gründer Roy Bernt Pettersen gjort et kvantesprang og er i gang med å revolusjonere oppdrettsnæringen.

Publisert

Han har rett og slett satt i gang et førsteklasses, bærekraftig laksekonsept ved Nordishavet.

Arbeidet med å bygge et gigantisk laksebasseng på Kvalnes er i gang. Neste sommer skal det settes ut laksesmolt. Dette er trolig bare starten på et oppdrettseventyr på land som vi ikke har sett maken til i Norge. 

GIGANT: Her skal det bygges totalt ti basseng-enheter med plass til 10.000 tonn. Etter hvert økes produksjonen til 60.000 tonn leveringsklar laks, og som det er sikret landområder for.
GIGANT: Her skal det bygges totalt ti basseng-enheter med plass til 10.000 tonn. Etter hvert økes produksjonen til 60.000 tonn leveringsklar laks, og som det er sikret landområder for.

– Utrolig at ingen har tenkt på dette før, sier Pettersen. Gründerens ti års målrettet arbeid med å gjøre lakseindustrien bærekraftig, miljøvennlig og framtidsrettet har ledet fram til etableringen av et nytt spennende oppdrettskonsept.

Maskinene til den lokale hjørnesteinsbedriften og Nord-Norges største anleggsentreprenør, Leonard Nilsen & Sønner (LNS), er sammen med Bulldozer Maskinlag godt i gang med byggingen av gjennomstrømmingsanlegget til det innovative, ambisiøse og nyskapende selskapet, Andfjord Salmon på Kvalnes.

I 2021 kan den første laksen fra et rømningssikkert og lusefritt oppdrettsanlegg serveres.

Pettersen, som også er største eier i Andfjord Salmon er på full fart inn i ei norsk havbrukssatsing som både har skapt nysgjerrighet i bransjen og internasjonal interesse. Andøyværingen og den målbevisste gründeren er i ferd med å gjøre Andøy-regionen til en spydspiss i sjømatnæringen med sine hårete mål, og med å skape verdens største og mest miljøvennlige oppdrettsanlegg i sitt slag.

Ambisjonen er en årlig produksjon av 70.000 tonn, og dermed størst i Norge på landprodusert laks.

Pettersen snakker om sirkulær økonomi og et grønt fotavtrykk. – Dette gir store muligheter, sier gründeren med lang erfaring og bakgrunn fra fiskeri- og havbruksnæringen.

Har transport-løsningene

Pettersen har løsningene på transport- og logistikkutfordringene, og hvordan den sunne, atlantiske Andfjordlaksen på litt sikt skal fraktes for at befolkningen i Asia og USA får tilfredsstilt trangen etter et næringsrikt og smakfullt produkt.

Andøyværingen har også skjønt poenget med å bygge et moderne lakseslakteri som nabo til Andøya lufthavn, med tanke på flybåren laks.

- Lufthavnen er en svært godt egnet flyplass for cargokonsept, understreker Pettersen som tror at flyfrakt av laks herfra er en realitet innen fem år.

Tur/retur-transport 

Og så poengterer han:

- Den korteste transportveien fra Andøya til markedene i Østen og USA setter positivt CO2-avtrykk. Meningsløst å frakte fisken et par døgn ned til kontinentet som det gjøres i dag, for så å se fraktflyene over hodet på oss på tur til Kina eller USA.

OPTIMISME: Andfjord Salmon er et viktig bidrag for å holde optimismen og trykket oppe i Andøy-samfunnet, etter at Stortinget i 2016 vedtok å legge ned Andøy som operativ forsvarsflyplass. Foto: Per Dagfinn Wolden
OPTIMISME: Andfjord Salmon er et viktig bidrag for å holde optimismen og trykket oppe i Andøy-samfunnet, etter at Stortinget i 2016 vedtok å legge ned Andøy som operativ forsvarsflyplass. Foto: Per Dagfinn Wolden

Pettersen tenker også returtransport i samhandling med Andøya Space Center, og som har behov for både flybåren gods og folk. - Turister som ønsker å oppleve naturen ved Nordishavet kan også være en del av returtransporten, etter at laksen har blitt flybåret til et eller annet globalt marked, sier Pettersen.

Holder optimismen og trykket oppe 

Initiativet er et viktig bidrag for å holde optimismen og trykket oppe i Andøy-samfunnet etter at Stortinget i 2016 vedtok å legge ned Andøy som operativ forsvarsflyplass.

Laksen er tenkt fraktet med lastebil og ARE-toget til det europeiske- og innenlandske markedet. Det jobbes også med en løsning for videretransport med tog til kontinentet.

– Men i første omgang skal Andfjordlaks via eget slakteri transporteres sjøverts eller med lastebil, sier Pettersen som er i ferd med å realisere sine visjoner.

- Hvem er Roy Bernt Pettersen?

– Jeg er nok en person som er opptatt av gode løsninger og verdiskaping i vår egen region med sine naturlige fortrinn. Dessuten er jeg innovativ med utpreget sans for å skape og starte opp nye ting. Foruten stor skapertrang, er jeg nok også god på å dra nytte av ulik kompetanse, sier lakseoppdretteren som på sikt vil skape mellom 200 og 250 nye arbeidsplasser.

Han understreker imidlertid betydningen av å ikke få overtenning.

- Vi må holde føttene på jorda og ta dette stegvis videre, samtidig som vi holder momentum. Det er selvsagt mange utfordringer med å være nytenkende og det er nok av dem som kommer med advarsler om at dette vil bli krevende. Vi er imidlertid superoptimistiske og godt forberedt. «Den som intet våger intet vinner», sier Pettersen.

- Hva er drivkraften bak ditt store engasjement?

- Jeg er svært målbevisst og gir meg aldri. Men det ligger en stor drivkraft i det å kunne realisere kreative løsninger som er til beste for lokalsamfunnet og verden ellers. Det være seg solide arbeidsplasser, sunnest mulig mat samt vekst og trivsel for folk flest. Men ikke minst bygge opp en god bedriftskultur og lønnsom vekst for Andfjord Salmon, sier Pettersen og understreker at det er fisken som er basisen for videre vekst og utvikling.

- Vel og merke hvis den får utvikle seg i trivsel og i sitt rette element. Jeg brenner for naturen, miljøet og god fiskevelferd. Andfjord Salmon skal bli best på å produsere fornøyd laks. Det er det markedet vil ha.

– Og så var det dette med heftig engasjement da?

– Ja, det er stort engasjement for tiden. Automasjon er fokus den ene dagen, for så å delta i prosjektstyringsmøter neste dag. Så skal vår egen fisk i smoltanlegget i Troms besøkes, og for ikke å glemme møter med investorene.

Men gründeren vil ikke gi helt slipp på betydningen av en glad laks.

- Vi legger stor vekt på god plass, riktig strøm og krystallklart vann for vår laks. En laks som opplever god fiskevelferd og trives, er en laks som har raskere vekst og bedre helse. Det gir igjen god økonomi, sier Pettersen som vil ha styring på laksen, fra egg til smolt og videre utover i vekstfasen.

Andfjordlaksen får da også stor tumleplass. Oppdrettsanlegget på 30.000 kubikkmeter friskt, nytt sjøvann gir den god plass å vokse i.

TENKER: Andøyværingen Roy Bernt Pettersen tenker at her har regionen et unikt fortrinn med arktisk, oksygenrikt og temperert vann fra Golfstrømmen. Ved å hente stabilt sjøvann gjennom rørledninger på 2,5–3,5 meter i diameter fra 160 meters dyp unngår man også lakselus-problematikken.
TENKER: Andøyværingen Roy Bernt Pettersen tenker at her har regionen et unikt fortrinn med arktisk, oksygenrikt og temperert vann fra Golfstrømmen. Ved å hente stabilt sjøvann gjennom rørledninger på 2,5–3,5 meter i diameter fra 160 meters dyp unngår man også lakselus-problematikken.

Oppdrettsenheten som bygges i kompositt, er 40 meter bred og 45 meter lang, og er sammenlignbar med de aller største sjøanleggene i bransjen.

Pettersen, som fronter ei investering på rundt 750 millioner kroner for de første 10.000 tonn laks, forteller at investeringsnivået pr. produsert kg. er en god del lavere enn  offshore-anleggene til Salmar og Havfarmen til Nordlaks, og vesentlig under andre sammenlignbare landbaserte lakseanlegg.

Hentet inn ny handlekraftig ressurs 

Nylig ble Martin Rasmussen (34) hentet inn som ny adm. direktør i Andfjord Salmon. Rasmussen kommer fra stillingen som adm. direktør i franskeide Primex Norway, et selskap som har bygget verdens mest automatiserte prosesseringsanlegg for hvitfisk under Rasmussens ledelse.

Foruten å lede Primex Norway har Rasmussen tidligere vært fabrikksjef for Norway Seafoods i Melbu.

Rasmussen skal nå lede et selskap verdsatt til drøyt 800 millioner kroner, og som ble notert på NOTC-listen på Oslo Børs i slutten av august.

- Til tross for sin unge alder, har han vist imponerende handlekraft og kunnskap om bransjen, sier Pettersen.

- Hva er din nye jobbsituasjon etter at du har ansatt ny adm. direktør? 

- Jeg er fortsatt styreleder, en arbeidende sådan. Hovedfokus blir å følge opp langsiktige planer og FoU-prosjekter, samt ivareta fiskevelferd og videre konseptutvikling av selskapet.

- Har du et forbilde som leder – i så fall hvem og hvorfor?

– Jens Evensen som satt i regjeringen på 70-tallet. Evensen var både helt og forbilde. Tror ikke folk flest helt skjønner hva Evensen har betydd for Norge som sjønasjon, og hva han bidro med som havrettsminister for å gjøre vårt land til en stormakt til havs. Og så er kona Berit ikke et så verst forbilde.

- Hvordan tenker du når du ansetter folk?

– Gode mellommenneskelige egenskaper og evnen til å jobbe i team. Teoretisk bakgrunn og bransjeerfaring er også viktig i disse tider hvor vi er i ferd med å ansette både driftsleder og teknisk leder. Disse skal være på plass i februar/mars sammen med tre-fire driftsoperatører, sier Pettersen som nå ser resultatene av årelangt arbeid.

Roy Bernt Pettersen er Profil i kommende utgave av Moderne Transport, og som er rett rundt hjørnet.