Slik ser tegningene av det som skal bli verdens første ammoniakkdrevne containerskip, Yara Eide.

Verdens første ammoniakkdrevne containerskip

Yara Clean Ammonia, NorthSea Container Line og Yara International går sammen for å realisere verdens første containerskip som vil bruke ren ammoniakk som drivstoff.

Publisert Sist oppdatert

- Verden står midt i en klimakrise og alle gode krefter må nå samles for raskt å kutte utslipp. Vi er glade for å kunne samarbeide på tvers av sektorer og vise at avgjørende utslippskutt er mulig. Den grønne reisen startet med Yara Birkeland, verdens første selvkjørende elektriske containerskip, og nå fortsetter vi den med Yara Eyde som vil bli verdens første containerskip på ren ammoniakk, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara International.

Yara Eyde vil gå i trafikk mellom Norge og Tyskland og være den første utslippsfrie sjøveien til kontinentet, opplyser Yara i en pressemelding.

Grønt helt til Kontinentet

Yara Eyde er optimalisert for handelskorridoren mellom Norge og Europa og vil gå i trafikk mellom Oslo, Brevik, Hamburg og Bremerhaven. Fra 2026 kan norske selskaper eksportere produktene sine på grønn kjøl, og handelsvarer kan importeres utslippsfritt til Norge.

- Vi ser det er økende etterspørsel fra vareeiere for å redusere utslipp. Skipet tilbyr konkurransedyktig og utslippsfri logistikk til alle vareeiere i Oslofjorden og Grenlandsregionen, sier Bente Hetland i North Sea Container Line.

Yara har, gjennom sin opparbeidede posisjon som verdens største ammoniakkselskap med skalafordeler innenfor produksjon, terminaler og ammoniakkskip, en unik mulighet til å skalere opp disse forretningsområdene ved å delta i å utvikle nye markedssegmenter. Det viktigste av de nye segmentene vil være knyttet til skipsfart. 

- Yara har valgt å delta i dette prosjektet for å vise at dette segmentet på kort sikt kan skape tilleggsvekst for ammoniakk. Yara vil bidra til å utvikle dette nye markedet, men vi vil strategisk benytte våre midler til å utvikle produksjons- og logistikk segmentet og ikke prioritere eierskap i skip, sier Magnus Krogh Ankarstrand, leder av Yara Clean Ammonia.

Bunkringsnettverk

Yara Clean Ammonia vil forsyne Yara Eyde med ammoniakk som er produsert fossilfritt eller tilnærmet karbonfritt. Sammen med Azane Fuel Solutions utvikles et lagrings- og bunkringsnettverk for å gjøre ren ammoniakk tilgjengelig i norske og etter hvert skandinaviske havner. Bunkringsnettverket kan også bidra til å nå Norges mål om utslippskutt fra offshoresektoren. 

Enova og Innovasjon Norge støtter de første pilotene og en av lekterne er planlagt å forsyne Yara Eyde med lavutslippsdrivstoff i Brevik. Yara Eyde vil ha en rekke energisparingstiltak 

- Vi kommer til å ha de høyeste sikkerhets- og kvalitetsstandarder og dra veksel på Yaras omfattende erfaring med ammoniakk. Det vil sørge for at produksjon, lagring og bunkring av ren ammoniakk vil foregå uten negativ innvirkning på mannskap eller miljø, sier Magnus Krogh Ankarstrand.

Sjøtransport forårsaker 2,8 prosent av de globale CO2-utslippene. I 2022 utgjorde dette 706 millioner tonn CO2 på verdensbasis. Ren ammoniakk vil bidra til å kutte utslipp fra skipsfarten slik at varer kan fraktes på tvers av kloden utslippsfritt. 

Ammoniakk som drivstoff forurenser ikke. Når ammoniakk produseres fra fornybar energi eller med naturgass der opp mot 95 prosent av CO2-utslippet fanges og lagres permanent, vil ren ammoniakk raskt være en god løsning for å kutte karbonutslipp i maritim sektor, opplyser Yara i en pressemelding. 

- Yara Eyde vil demonstrere modenheten til ammoniakk som maritimt drivstoff, sier Ankarstrand.

Utvider Yara Birkeland-logistikken

Gjødselen fra Yara Porsgrunn bidrar til mat til 48 millioner mennesker verden over. Produksjonen utgjør tre prosent av eksporten fra fastlandet og nå skal den fraktes utslippsfritt fra Herøya til kontinentet. 

- Som en direkte fortsettelse av den grønne logistikken med Yara Birkeland, vil det ammoniakkdrevne skipet Yara Eyde utvide nullutslippsverdikjeden fra Brevik til havner på kontinentet. Med en utslippsfri sjøreise fra Brevik til Europa fjerner Yara scope 3 utslippene med 11.000 tonn CO2 per år, sier Svein Tore Holsether.

- Dette unike prosjekt tar et stort steg mot forsyningskjeder med nullutslipp for Yara og demonstrerer at ammoniakk vil kunne gi kostnadseffektiv og miljøvennlig sjøtransport, sier Magnus Krogh Ankarstrand. 

- Med vårt industrielle DNA fra vår hovedaksjonær Elkem, er NorthSea Container Line svært fornøyd med å se Birkeland og Eyde gjenforenes for å legge til rette for en ny industriell revolusjon. Samarbeidet med Yara passer perfekt til vår ambisiøse utslippsstrategi, og vi er glade for å se forpliktelsen Yara har vist for å redusere utslippene», sier Bente Hetland i North Sea Container Line.

Powered by Labrador CMS