Gasstankeren Clipper Eris skal utrustes med teknologi for karbonfangst

709 millioner til utslippsfri maritim transport

Enova kunngjorde tirsdag tildelingen av 709 millioner kroner i støtte til ulike prosjekter innen utslippsfri maritim transport. Målet med denne betydelige investeringen er å fremme bruken av nullutslippsteknologi innen sjøtransportsektoren.

Publisert

Rederiet Solvang, ASKO Maritime, NCL og Viasea Shipping er blant selskapene som mottar støttemidler.

Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, uttrykker et sterkt ønske om å akselerere innføringen av nullutslippsteknologi i maritim transport. Dette inkluderer teknologier basert på hydrogen og innovative elektrifiseringskonsepter for skip.

Prosjektene som mottar støtte varierer fra fullelektriske hurtiggående personbåter for oppdrettsnæringen til skip drevet av ammoniakk og hydrogen. Et av de bemerkelsesverdige prosjektene er verdens første skip for karbonfangst og lagring.

Solvang ASA og Wärtsilä

Karbonfangst blir utforsket som en potensiell løsning for å redusere CO₂-utslippene fra skip. Solvang ASA planlegger å gjennomføre en fullskala pilotering av CO₂-fangst om bord i gasstankeren Clipper Eris. Dette prosjektet involverer samarbeid med Wärtsilä Moss som teknologileverandør og SINTEF som forskningsinstitusjon. Målet er å fange 70 prosent av CO₂-utslippene i eksosgassen og demonstrere hele prosessen fra fangst til lagring om bord i skipet.

ASKO Maritime 

Enova gir også støtte til ASKO Maritime AS, som utforsker byggingen av to helelektriske containerskip for en nyutviklet nullutslipps sjørute fra Bodø til Tromsø. Dette prosjektet er en del av en bærekraftig transportstruktur som binder sammen Nord-Norge og Sør-Norge ved hjelp av elektriske skip og batterilading på havnene.

Viasea Shipping

Viasea Shipping AS mottar støtte for å anskaffe to hydrogendrevne containerskip. Skipene vil bruke en kombinasjon av hydrogen-forbrenningsmotor, dieselelektrisk motor, batteripakke og rotorseil for å redusere energiforbruket og CO₂-utslippene.

NCL

North Sea Container Line, sammen med Yara Clean Ammonia, skal bygge et containerskip som er drevet av ammoniakk med en batteripakke på 250 kWh og mulighet for landstrøm.

Slik ser skipet som NCL skal bygge: et containerskip på 18 500 dødvekttonn som er drevet av ammoniakk med en batteripakke på 250 kWh og mulighet for landstrøm.
Powered by Labrador CMS