Illustrasjonsbilde av hydrogenfartøy.

1,2 Enova-milliarder til grønne skip

Ni hydrogenfartøy og seks ammoniakkfartøy får støtte i en rekordstor i Enova-tildeling.

Publisert Sist oppdatert

Den største tildelingen Enova noensinne har gjort innenfor maritim transport i én og samme søknadsrunde går til hydrogen og ammoniakk.

Fakta om Enovas støtte til hydrogen og ammoniakk i fartøy:

  • Programmene «Hydrogen i fartøy» og «Ammoniakk i fartøy» ble lansert i desember 2023, og hadde søknadsfrist 22. mars 2024. Formålet med programmene er å etablere de første fungerende verdikjedene for ammoniakk og hydrogen til maritime formål. 

  • Programmene har som formål å redusere barrierene for aktører som tar i bruk hydrogen og ammoniakk som drivstoff i fartøy, slik at man får etablert den første fungerende verdikjeden innen hydrogen og ammoniakk i Norge.

  • Programmene støtter prosjekter som investerer i nye eller ombygde hydrogen- og ammoniakkfartøy.

  • Søknad- og saksbehandlingsprosess ble gjennomført i henhold til kravene under «competitive bidding», noe som stiller strenge krav til prosess.

  • Søknadene som tilfredsstilte kvalifikasjonskriteriene, ble rangert etter kostnadseffektivitet (70 prosent) og prosjektmodenhet (30 prosent). På denne måten vil de prosjektene som mest effektivt kan realisere drift av fartøy med hydrogen og ammoniakk bli rangert høyest i konkurransen. 

  • Prosjektene kan få støtte på opptil 80 prosent av godkjente merkostnader, en økning fra tidligere 40 prosent. Økt støttesats er gjort mulig av nytt statsstøtteregelverk som trådte i kraft i Norge i desember 2023. Støtteøkningen fordrer da minimum 25 prosent CO2-reduksjon i prosjektet sammenliknet med et tilsvarende fossilt prosjekt. 

  • Konkurransen mobiliserte søknader fra 45 prosjekter, hvorav 13 søknader fordelt på åtte unike selskaper på hydrogenprogrammet og 32 søknader fra 11 selskaper på ammoniakkprogrammet. 

  • Neste søknadsfrist på programmene Hydrogen og Ammoniakk i fartøy er 27. september kl.12:00. 

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (t.v.) og administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

– Dette er pionerprosjekter, og med tildelingen går Norge nå i front, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova i en pressemelding.

Støtten ble offentliggjort i onsdag under et arrangement for maritim næring hos DNV/Grønt Skipsfartsprogram på Høvik, hvor også klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen var til stede. 

– Klimaomstilling i skipsfarten er helt nødvendig for at vi skal klare å nå klimamålene våre. Det er mange utfordringer knyttet til omstillingen, men dagens rekordstore tildeling er et stort steg i riktig retning. Det er veldig positivt å se at Enova kan spille en viktig rolle for omstillingen av skipsfarten. Jeg gleder meg til å se hva næringen kan få til fremover, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Formålet med støtteprogrammene er å etablere de første fungerende verdikjedene for ammoniakk og hydrogen til maritime formål.

– Må bli konkurransedyktig

For å lykkes med dette må også prisen på hydrogen og ammoniakk bli konkurransedyktig med fossilt drivstoff, noe Enovas støtteprogrammer for produksjon og infrastruktur vil bidra til.

– Enova skal bidra til å få på plass et velfungerende første marked for nullutslippstransport til sjøs. Gjennom støtten til disse fartøyene etablerer vi nå en etterspørsel etter drivstoffene. Programmet må derfor sees i sammenheng med kommende støtte også til hydrogenproduksjon og ammoniakkbunkring, og totalt snakker vi nå omstilling i en helt annen skala enn før, forteller Enova-sjef Nakstad.

Til sammen støttes ni hydrogenfartøy og seks ammoniakkfartøy i denne søknadsrunden, til et samlet beløp på over 1,2 milliarder kroner.

Seks selskaper

De innstilte selskapene er Höegh Autoliners og Amon Gas (ammoniakk) og Maris Fiducia, Møre Sjø, Napier og Halten Bulk (hydrogen).

– Konkurransen var hard, og det var mange gode prosjekter som dessverre ikke nådde helt opp. Det lover veldig godt for den videre satsingen og neste søknadsrunde. Med disse pionerprosjektene går Norge i front, og vi ser at maritim næring nå er ved et vippepunkt hvor omstillingen herfra kan akselerere, sier Nakstad. 

Powered by Labrador CMS