Volvo Lastebilers gassbiler drives av 100 prosent flytende biogass, noe som gir helt fossilfri transport.
Volvo Lastebilers gassbiler drives av 100 prosent flytende biogass, noe som gir helt fossilfri transport.

Elkjøp og Volvo sammen om grønnere transport

Elkjøp, Volvo Lastebiler og Gasum skal teste flytende biogass.

Publisert

Elkjøp, Volvo Lastebiler og Gasum går nå inn i en testperiode der Elkjøps transportpartnere skal kjøre deler av transportene fra selskapets nordiske distribusjonssenter i Jönköping  på flytende biogass, opplyser Elkjøp i en pressemelding. Testen er en del av forberedelsene til Elkjøps nye transportavtaler, som fra og med våren 2020 setter krav om at deler av lastebilparken skal gå på fossilfrie drivstoff.

– Vi har bestemt oss for at vi skal være ledende også innenfor transportområdet. Bra logistikk handler ikke bare om å levere produktene til rett sted og rett tid til rett kostnad. Vi vil at det også skal gjøres med så liten negativ påvirkning som mulig på vårt felles miljø, samtidig som det ikke bidrar til å utsette folk for fare eller utnytter mennesker. Dette er noe vi har hatt fokus på siden 2015, da vi lanserte konseptet «Logistikk med hjertet» Testen med biogassdrevne lastebiler er viktig for at vi skal kunne ta neste steg og senke utslippene fra langtransporter, og bidra til å nå EU-målene i 2030, sier Fredrik Tønnesen, administrerende direktør i Elkjøp.

En faktor som muliggjør bruk av alternative drivstoff, er Gasums satsing på et nordisk stasjonsnett på 50 stasjoner til og med 2020. En av disse skal plasseres i Torsvik, rett ved Elkjøps nordiske distribusjonssenter.

– Når toneangivende selskaper som Elkjøp går i bresjen for bærekraftig transport, må vi være der med infrastrukturen som trengs for å kunne tilby et renere energialternativ, sier Mikael Antonsson, Country Manager Traffic i Gasum.

Biogass reduserer CO2- og partikkelutslipp, samt bidrar til en sirkulær økonomi. Sammenlignet med tilsvarende dieselbiler, slipper Volvos biogasslastebil 95 prosent mindre CO2, ca 40 prosent mindre NOx og 95 prosent færre partikler. 

- Volvo har gjennom mange år fokusert på utvikling av effektive og miljøvennlige alternativer til diesel som drivstoff. Vår FH og FM LNG/LBG er et fullverdig alternativ til kunder innen regional- og langtransport, med samme ytelse og rekkevidde som en tilsvarende diesel bil. Ved bruk av LBG og HVO er kjøretøyet 100 % klimanøytralt fra et tank til hjul perspektiv, og våre analyser viser at biogass har størst potensial som erstatning for diesel i regional- og langtransporten frem mot 2030, sier Gunnar Brattli, salgsdirektør i Volvo Norge AS. 

Biogass utvinnes av organisk avfall, og i produksjonsprosessen skapes dessuten økologisk biogjødsel som et biprodukt. Dette bidrar til den sirkulære økonomien.

Volvo Lastebilers gassbiler drives av 100 prosent flytende biogass, noe som gir helt fossilfri transport. I dag kjører det 70-100 daglige transporter fra hovedlageret i Jönköping til mer enn 250 destinasjoner over hele Norden, både direkte til butikker og transporthuber i hele Norden. Håpet er at testen skal bidra til reelt reduserte utslipp, uten at det har noen negativ innvirkning på leveransen.