Fraråder plassering på Alnabru

NJF ber Regjeringen endre tidligere beslutning om lokalisering av beredskapsbasen på Alnabru.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Jernbaneforbund (NJF) oppfordrer ansvarlige myndigheter til å finne en annen og mer hensiktsmessig lokalisering.

Beslutningen om å plassere politiets beredskapsbase på Alnabru, sør for Jernbaneverkstedet på Nyland medfører at Alnabruterminalen ikke kan moderniseres på mange år.

Ikke akseptabelt

- Beslutningen om lokalisering var basert på et arealbehov på 30 mål. Før jul 2013 har dette behovet øket til 44 mål, en økning på nærmere 50%, påpeker NJF i en pressemelding.

Jernbaneverket har i et høringssvar påpekt at denne beredskapsbasen på 44 mål ikke er akseptabel for jernbanen.

NJF er for beredskapsbase for politiet, men ikke at den plasseres i et sentralt område for jernbanen.

Godsnavet

- Alnabruterminalen, navet i godstrafikken, hindres i nødvendig utvikling dersom Beredskapsbasen legges på tomta på Nyland. Basen bringer også Jernbaneverkstedet på Nyland i en uholdbar situasjon hvor verkstedets fleksibilitet blir svekket, adkomst for varelevering, kunder og ansatte blir svært vanskelig, heter det i meldingen.