Frp skifter Alnabru-mening

Det skaper bekymring hos transport- og logistikkaktørene at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har skiftet mening i Alnabru-saken.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Godsbransjen har advart mot å legge Politiets nye beredskapssenter til Alnabru. Solvik-Olsens svar på stortingsrepresentant Sverre Myrlis spørsmål om han er enig i dette samsvarer ikke med hva Frp tidligere har uttalt om Alnabru.

Sviktes på nytt

Sentrale aktører i transport- og logistikkbransjen hevder at dette er et nytt eksempel på at skiftende regjeringer de siste 20 årene har sviktet Alnabru Godsterminal. I stedet for vedlikehold og modernisering har godsnavet forfalt, med det resultat at stadig mer godstrafikk overføres fra bane til vei.

Frps syn

Fremskrittspartiet hadde følgende merknad til NTP 2014-2023: "Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader om rv. 191 ny adkomstvei til Alnabruterminalen og en egen forbindelse mellom Follobanen og Alnabru i innstillingens kapittel 15.7.2. Medlemmene mener at det er uheldig at regjeringen har stilt en tomt på Alnabru til disposisjon for beredskapssenteret i Oslo, noe som vil gjøre det vanskeligere å få tilstrekkelig kapasitet på Alnabruterminalen i fremtiden.”

Sprik

På denne bakgrunn fremmet Frp-medlemmene følgende forslag: “Stortinget ber regjeringen gjennom dialog med Oslo kommune sørge for at Alnabru først og fremst utvikles som et logistikknutepunkt, både nasjonalt, regional og lokalt.”

Til tross for sterk motstand mot å legge Politiets nye beredskapssenter til Alnabru ser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for seg en løsning med både terminalutvidelse og nytt beredskapssenter.

Powered by Labrador CMS