Schenker på flyttefot

DB Schenker flytter trolig inn i Dachsers nye terminal på Vinterbro 1. januar 2014.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Behovet for å avlaste vår sprengte hovedterminal i Persveien på Alnabru har bare tvunget seg frem, sier regiondirektør Per Anders Kartnes i DB Schenker til Transport Inside. Nå ligger alt til rette for at de leier seg inn i Dachser-terminalen. Noen endelig avtale er ikke undertegnet, men DB Schenker tar det for gitt at dette kommer på plass innen kort tid.

Selskapet skal leie ca. 2000 m2 terminal- og lagerplass med 20 porter. Etter å ha støvsugd markedet for ledige lokaler konkluderer Kartnes med at det ikke er overskudd på slike arealer.

Han forteller at terminalen på Vinterbro først og fremst skal håndtere In Night-gods som skal produseres over natten, men at også annet gods som partigods kan bli aktuelt. Lokalet eies av Bulk Eiendom, og Dachser holder til i halvparten av bygningen. Dachser har hatt fortrinnsrett på leie av resten av lokalet, men nå flytter etter alt å dømme Schenker inn.

Kartnes sier at leie av terminal på Vinterbro er en midlertidig løsning over et par år, og at man innen den tid har funnet en permanent ordning.

– Da snakker vi om å etablere en terminal i størrelsesorden 5000-6000 m2, funksjonell for alle typer gods, like sør eller nord for Oslo. Både Vestby og Berger er aktuelle steder, sier Kartnes.

Også adm. direktør Michael Holmstrøm i DB Schenker understreker behovet for ny terminal. Han viser blant annet til nye Alnabru containerterminal for jernbanen som har vært planlagt de siste 10-15 årene uten handling.

- I mellomtiden har vi ventet på direkte tilknytning av samlastområdene og hovedveinettet (E6/Ring 3). Nå ser vi ingen annen mulighet enn å etablere en terminal 2 på Vinterbro fra nyttår. Dette vil dessverre medføre økt bilfremføring for oss på Østlandet på bekostning av bane, sier Holmstrøm.

Han understreker at regjeringen burde sette av 100 milliarder kroner årlig bare til terminalknutepunkter, veier og jernbane i NTP-perioden 2014-2023.

 

Powered by Labrador CMS