En kritisk Erling Sæther på banen.

Tre terminaler til 25 milliarder

- Vi snakker om en samlet sum på 25 mrd. kroner for tre jernbaneterminaler som skal håndtere en årlig omsetning på 1,5 mrd. kroner i containertransport med tog.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det sier Erling Sæther i Flowchange og tidligere næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport til Transport Inside. Han er svært kritisk til statens godsstrategi og spør seg hvorfor en mangler gjennomføringsevne.

- Umulig for samferdselsministeren

Han viser til at prisen på ny godsterminal i Bergen er kalkulert til 6-7 mrd. kroner. Det samme gjelder Trondheim. Når det gjelder Oslo ryktes at prisen igjen vil havne på 10-12 mrd. kroner, omtrent det samme som den såkalte utbyggingsplan Alnabru Trinn I kom frem til for fem år siden.

- En samferdselsminister kan ikke fremme en slik investering og samtidig håpe på å få gjennomslag i en samlet regjering som må husholdere mellom knappe frie rammer på statsbudsjettet, sier Sæther.

KVU på KVU

Han fremhever også KVU´en for godsterminaler i Oslo-området. Den skal også omfatte havner, men er satt på vent i påvente av at utredningen for Alnabru er ferdig.

Det har vært gjennomført KVU-er (konseptvalgutredninger) gjennom de senere år både for godsterminaler i Trondheim og Bergen. Det har gjennom 20 år vært planlagt ny terminal på Alnabru.

- Slik holder vi på mens veger utvikles og lastebiltrafikken øker – attpåtil med 25 meters lange vogntog som om noen år vil være utslippsfrie eller i alle fall fossilfrie, sier Sæther som selv har vært en forkjemper for modulvogntog.

- Det finnes ikke investeringspenger for disse prosjektene i den nye NTP-en som jo har en varighet på 12 år framover. Riktignok er det penger til midlertidige løsninger både i Bergen, Oslo og Trondheim, men det er alt. Bane Nor ser heller ikke ut til å få grep om gjennomføringsstrategier når det gjelder godstransport på bane, sier Sæther og fortsetter:

Skyggelek

- Det må politiske grep til. Regjeringen har vist at de er i stand til det gjennom samferdselsreformene de senere år. Et grep kan være å la profesjonelle prosjektorganisasjoner konkurrere om oppdragene både på å planlegge, bygge ut og drive terminalene. Sett av en investeringsramme som har en viss sjanse til å nå gjennom i statsbudsjettet og be prosjektselskapene løse terminalutbyggingen innenfor rammene. Det er mye som tyder på at lokaliseringen på Heggstadmoen i Trondheim, Nygårdstangen i Bergen og Alnabruterminalen i Oslo forblir slik de er i overskuelig framtid. Det er mye bedre å sette disse skikkelig i stand i stedet for å drive den skyggeleken vi har holdt på med i alt for mange år.

Powered by Labrador CMS