MS Tege på vei inn til Bodø Havn i 2013, det siste året ruten var i drift. Nå antyder samferdselsdepartementet at en containerrute langs kysten av Nord-Norge vil kunne ha gode muligheter til å få midler til godsoverføring i 2020.

Lover midler til godsoverføring i 2020

Ordningen med støtte til godsoverføring fra vei til sjø ble kuttet i 2019. Men på statsbudsjettet for 2020 er den tilbake.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2017 ble det opprettet en nasjonal ordning som åpnet for støtte til rederier som flyttet gods fra vei og over til nye sjøveis ruter som ville trenger økonomisk drahjelp i startfasen, men som på sikt må stå på egne ben. I 2017 ble det bevilget 93 millioner kroner.

I 2018 ble det bevilget 70 millioner kroner, men ordningen har ikke blitt utlyst i 2019, da regjeringen valgte å avvente og vurdere innretningen på tilskuddsordningen. I 2019 vil staten bruke om lag 40 millioner kroner på å videreføre allerede inngåtte tilskuddsavtaler.

Men når forslag til statsbudsjett for 2020 legges frem i oktober, skal imidlertid ordningen igjen være med, og uten at formen på tilskuddet er endret.

- Det er Kystverket som vil forvalte tilskuddsordningen. Utformingen vil i all hovedsak være den samme som før. Bevilgningen til ordningen vil fremkomme i statsbudsjettet som legges frem 7.oktober, bekrefter statssekretær Allan Ellingsen (Frp) i samferdselsdepartementet til MT.

Ikke alt som har blitt bevilget til ordningen har blitt betalt ut. Dette henger sammen med at prosjekter får utbetalt tilskudd over flere år, at enkelte prosjekter har fått utsatt oppstart, og at enkelte prosjekter har måttet trekke sin søknad.

– I mine øyne er en sjøverts godsrute i forlengelsen av Nordlandsbanen et svært godt tiltak for å redusere godsmengden på vei, sier statssekretær Allan Ellingsen (Frp).

- Midler som er bevilget til ordningen, men som ikke har blitt utbetalt overføres til senere budsjettår, sier Ellingsen.

Tege-erstatning?

Tege fraktet containere langs kysten av Nord-Norge fram til2013. Foto

En mulig rute som kan ligge gunstig an til å tilskudd i den kommende tildelingsrunden, er en sjøveis forbindelse mellom Bodø og Tromsø, noe som ikke har funnes siden M/S Tege hadde sin siste reis i 2013. Statsminister Erna Solberg besøkte nylig Bodø, og snakket da om støtteordningen for sjøtransport.  

– Er dette et løfte fra statsministeren om at en Tege-erstatning, ikke nødvendigvis kopi, er ønsket blant søkerne?

– Politikere kan ikke drive med direktetildeling i et kommersielt marked, men jeg vil gå langt i å antyde at i mine øyne er en sjøverts godsrute i forlengelsen av Nordlandsbanen et svært godt tiltak for å redusere godsmengden på vei, svarer statssekretær Ellingsen, som selv er fra Nordland.

– Regjeringen er opptatt av effektive og helhetlige transportløsninger mellom Sør-Norge og Nord-Norge, og jeg registrerer at nye aktører har arbeidet med å få ned transporttiden for jernbanen mellom Alnabru og Bodø, noe også Samferdselsdepartementet har bidratt til. Jeg vil oppfordre alle som har gode godsoverføringsprosjekt, om å søke om tilskudd når Kystverket lyser ut midler, legger han til.

Om en containerrute à la «Tege» har noe for seg mellom Bodø og Tromsø er det delte meninger om. Rederiene NCL og Eimskip har allerede uttalt til Moderne Transport at det finnes bedre løsninger. 

- Lavthengende frukt

En kilde som ikke ønsker å bli navngitt, sier i telefonsamtale med Moderne Transport:

– At en erstatning for «Tege», ikke nødvendigvis en kopi, ikke fikk støtte gjennom økonomiske midler fra regjeringen, er rett og slett pinlig. Denne ruta er matnyttig. Ruta har sannsynligvis den mest lavthengende frukten noe sted i Norge.

Statssekretær Ellingsen gjentar at hvem som får tilskudd, ikke er en politisk avgjørelse, men en avgjørelse som tas av Kystverket basert på objektive kriterier.

– Det er Kystverket som forvalter tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø. Jeg kan ikke uttale meg om hvorfor enkeltsøkere eventuelt ikke får tildelt støtte under denne ordningen. Alle som søker tilskudd, også de står bak en eventuell Nord-Norge-linje, vil bli vurdert ut fra de vedtatte, objektive kriteriene som er fastsatt. For øvrig er ordningen utformet i henhold til statsstøtteregelverket, som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen. Vi opplever at ordningen har ført til at det er blitt etablert levedyktige prosjekter som overfører gods fra vei til sjø, sier Ellingsen.

Powered by Labrador CMS