Veidirektøren vil ha alkolås

Terje Moe Gustavsen vil ha alkolåser i biler, på grenseoverganger og ved fergeterminaler.

Publisert Sist oppdatert

I et innlegg i flere regionsaviser tar direktør i Statens vegvesen, Terje Moe Gustavsen, opp alvorlige tall fra Transportøkonomisk institutt. Tallene viser at det hver eneste dag foretas rundt 30.000 kjøreturer med ruset sjåfør i Norge.

Bae rundt 24 tilfeller anmeldes daglig.

– Vi vet at rus er et element i om lag 20 prosent av dødsulykkene på veiene våre, sier Moe Gustavsen til Oppland Arbeiderblad.

I Statens vegvesen har man innført alkolås i alle biler, og Gustavsen mener at alkolås bør komme på plass på flere arenaer.

– Vi ønsker at dette skal utvikles videre. Vi ønsker å se på ordninger med alkolås ved viktige grenseoverganger og fergeterminaler. Dette kan fungere ved at førere av tyngre kjøretøyer må gjennom en promilletest for å få kjøre videre, sier Moe Gustavsen. 

I Sverige har det siden i fjor høst foregått et prøveprosjekt ved ferjeterminalen i Göteborg, der tungbilsjåfører må blåse i en alkolås før de får kjøre i land. Dette har vært vellykket og svenske myndigheter har nå besluttet å utvide ordningen