Åpner for 34,5 meter lange vogntog

Fra 1. desember tillater Trafikverket 34,5 meter lange vogntog på mange hundre mil av veinettet i Sverige. Dette skjer samtidig som det danske Folketinget har sagt ja til en forsøksordning i Danmark i 2024. Tidligere har maksimalbegrensning på modulvogntogene vært de samme som i Norge, 25,25 meter.  

VEINETTET: Her er veinettet der det er tillatt med 34,5 meters vogntog i Sverige.
VEINETTET: Her er veinettet der det er tillatt med 34,5 meters vogntog i Sverige.

Når lengdebegresninger står for fall i alle naboland som vi "liker å sammenligne oss med", er det naturlige spørsmålet når en slik forsøksordning også kommer på plass i deler av det norske veinettet? Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har tidligere i år bekreftet at regjeringen også er åpne for å teste ut lengre vogntog i Norge

Finlands positive erfaringer med lengre vogntog har inspirert nordiske naboer. Allerede i 2019 begynte de med forsøksordning for 34,5 meter lange vogntog, og har for lengst åpnet opp store deler av sitt veinett for disse vogntogene.

Den siste uken har både Sverige og Danmark tatt tilsvarende grep.

Det var under lastebilmessen "Elmia 2022" at nyheten sprakk om at Sverige ville prøve seg med 34,5 meter lange vogntog. Etter en vellykket forsøksordning er en større del av det svenske veinettet fra 1. desember blitt åpnet for disse vogntogene. 

Dette skjer omtrent samtidig som det danske Folketinget har vedtatt en forsøksordning på den transportintensive strekningen mellom Aarhus og Høje-Taastrup. En utvidelse av strekning helt til Malmø, for å få en grenseoverskridende transportkorridor er også på trappene. 

Klimagevinst og bedre transportøkonomi 

– Fordelene med de lengre vogntogene, er at det kreves færre vogntog for å frakte like mye gods. Ifølge våre beregninger betyr det at vi kan redusere utslippene fra tungtrafikk med mellom 4 og 6 prosent, sier Sandra Nordahl, enhetsleder i Trafikverket.

Lange lastebiler gjør også at transportkostnadene reduseres, noe som skal styrke næringslivets konkurranseevne.

160 kommuner

Samarbeidet mellom Trafikverket, næringsliv, kommuner og Transportstyrelsen er en forutsetning for å kunne åpne opp veinettet for 34,5 meter lange vogntog på en god måte.

– Veinettet for lange lastebiler berører 160 kommuner og et flertall av kommunene åpner veiene sine samtidig med oss, basert på det gode samarbeidet som er gjennomført, sier Sandra Nordahl.

Mange hundre mil

Foreløpig består veinettet av et hovedveinett på ca. 450 mil vei og ca. 140 mil statlige forbindelsesveier som er identifisert i samråd og dialog med de 160 kommunene som på en eller annen måte er berørt av det utpekte veinettet. 

Totalt er det da ca. 590 mil med statlige veier som åpnes 1. desember 2023. I tillegg til dette kommer alle de kommunale forbindelsesveiene som er identifisert i samarbeid med kommuner.

- Færre ulykker

Lengre vogntog betyr lengre forbikjørings-strekninger. Det er gjort nøye forbikjøringsstudier hvor man har sett hvor mye lengre tid det tar å kjøre forbi de lengre vogntogene. Forskjellen er ikke så stor skriver Trafikverket i en nyhetsmelding.

– Det er ingen generell økt trafikksikkerhetsrisiko knyttet til at kjøretøyene blir nesten ti meter lengre. Tvert imot betyr færre lastebiler i veitrafikken færre ulykker. Alle lastebiler som er lengre enn 25,25 meter er utstyrt med skilt foran og bak på kjøretøyet. Når trafikantene ser skiltet kan de forberede sin eventuelle forbikjøring på en god måte, avslutter Sandra Nordahl.

Powered by Labrador CMS