SCANIA: Stangeland har bestilt tre batterielektrisk drevne Scania-lastebiler, til kjøring for IVAR IKS.

Stangeland Maskin har bestilt elektrisk

Har bestilt tre elektriske Scania til kjøring for Ivar IKS.

Publisert
CONTAINERE: Slik store IVAR-containere skal fraktes med de nye elektriske lastebilene.

Ivar IKS (interkommunalt selskap i Rogaland for vann, avløp og renovasjon) og Stangeland har inngått en femårskontrakt for henting og transport av rundt 27.000 tonn årlig med avfallsfraksjoner fra gjenvinningsstasjonene på Nord-Jæren, Kvitsøy og Ryfylke. 

Det sorterte avfallet skal leveres til videre gjenvinning og mottak i regionen. Kontrakten har oppstart 1. januar 2024 og allerede i løpet av våren blir elektriske Stangeland-lastebiler med store IVAR-containere ofte å se på veiene. 

Bruken av elektriske lastebiler i denne transportjobben skal føre til reduksjon i CO₂-utslipp på cirka 227 tonn årlig, sammenlignet med bruk av dieseldrevne lastebiler, ifølge Stangeland Maskins beregninger. 

– Det er flott at denne store transportjobben skal utføres med mer miljøvennlige el-lastebiler. Vi i Ivar har et mål at innen 2030 skal 95 prosent av all energi som brukes i egen drift være fornybar. Dette er enda et skritt i riktig retning, sier administrerende direktør Ingrid Nordbø i Ivar IKS. 

Ifølge Miljødirektoratet, er nullutslipp fra tungtransporten det nest viktigste klimatiltaket i norsk ikkekvotepliktig sektor. IVAR IKS har vedtatt at det interkommunale selskapets anleggsplasser og driftsmidler i framtiden skal være fossilfrie. 

– I Ivar IKS jobber vi for et samfunn der ingenting går til spille og vi ønsker å bidra til å nå utslippsmålene, både ved å kutte egne utslipp og ved å gjøre overgangen til elektrisk tungtransport lettere for andre, sier Nordbø. 

– Starten på noe spennende 

 Å vinne en jobb som innebærer veitransport med elektriske kjøretøy er svært spennende for Stangeland, og helt i tråd med målene entreprenørselskapet har satt seg: 

– Det er jillt å få være med på det grønne skiftet, i tillegg til at dette er en lang kontrakt for oss. Vi får være med å bidra til utviklingen videre, og at vi kan kjøre 60 tonn elektrisk ser vi på som starten på noe spennende. Dette gir oss både erfaring og muligheter når det kommer flere lignende jobber i fremtiden, sier Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin.

De tre lastebilene som er bestilt inn, er foreløpig siste generasjon elektrisk drivlinje fra Scania. Teknologien begynner å bli såpass god og pålitelig at det opplevdes riktig for Stangeland å satse nå. 

– Elektrisk er det neste naturlige steget

I Stangeland er det maskin- og transportsjef Kjell Arild Egeland som har stått i spissen for å satse elektrisk nå. 

– Stangeland ønsker å være i front. Vi vil være med på det grønne skiftet og vi ønsker å bidra. Så er det spennende å få prøve seg med så mange biler. Vi tar nå sjansen og kjøper tre elektriske biler som ikke er utprøvd enda engang, forteller han. 

Men selv om de aktuelle nullutslippsbilene er satt i bestilling, og dermed ikke blir satt i drift før til neste år, føltes det ifølge Egeland riktig å satse nå. 

– Nå følte vi at tiden var inne, for utstyret og batterikapasiteten har blitt såpass mye bedre. Nå tenkte vi at her kan vi få til noe. Alle våre lastebiler per i dag har Euro 6-standard, og da er elektrisk det naturlige neste steget, sier han.

Powered by Labrador CMS