Regiondirektør i finalen

TRØNDELAG: Anne Skolmli er i finalerunden om fremtidig logistikknutepunkt for Midt-Norge. Regionaldirektøren for plan og utvikling i Jernbaneverket holder imidlertid kortene tett til brystet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi står fremdeles igjen med en knippe steder, men det er ikke sikkert vi vil komme med noen anbefaling før etter høringsrunden. Jeg har liten tro på byggestart av ny godsterminal i 2016, var hennes klare melding på Røroskonferansen nylig.

Skolmli står mitt i en åpen og inkluderende prosess med konseptvalgsutredning (KVU) som nå nærmer seg slutten. Jernbaneverket forventes å offentliggjøre utredningen i nær fremtid.

Sentral rolle

- Jernbanen har en meget sentral rolle også i Midt-Norge. Samferdselsdepartementet har gitt oss i oppdrag å utrede KVU´en, og hvor valget står mellom en delt eller integrert løsning med tilknytning til sjø til ca. 500 millioner kroner. Noen klare konklusjoner om konsept og lokalisering for fremtidens logistikknutepunkt i trondheimsregionen kan jeg ikke komme med. Men den største trusselen for en realisering er finansieringen. Det er utrolig kostbart å bygge infrastruktur for jernbane, og vi har ikke muligheter til bompenger som de har i forbindelse med veibygging, sier Skolmli.

Hun understreker at det legges opp til en bred høring.

- Vi er avhengige av gode innspill fra alle aktører, både med tanke på knutepunktets lokalisering og innhold. Vi ønsker oss engasjement og faglige råd, og kommer til å invitere til høringsmøter med næringen, sier Skolmli.

Alle fakta på bordet

Hun understreker at det viktigste er tilstrekkelig kapasitet og en mer effektiv omlasting og distribusjon i trondheimsregionen for mange tiår fremover.

- Alle interessenter må få komme til orde slik at alle fakta rundt et nytt logistikknutepunkt for jernbanen kommer på bordet. KVU´en skal omfatte både lokalisering, størrelse og terminalens funksjoner og innhold. Flere lokaliseringsalternativer i hele trondheimsregionen er vurdert og ikke begrenset til Trondheim kommune, sier Skolmli.

Og hun påpeker videre:

- Utredningen skal gi Midt-Norge et kostnadseffektivt, kapasitetssterkt og fleksibelt logistikknutepunkt for fremtidens godstransporter, hvor hensyn til miljø, sikkerhet og bærekraftig arealbruk vektlegges. Det viktigste målet er tilstrekkelig kapasitet og en mer effektiv omlasting og distribusjon i trondheimsregionen. Logistikknutepunktet skal tilby punktlig og leveringspålitelig godshåndtering. En strategisk riktig lokalisering av regionale logistikknutepunkt bør ligge nær store produksjons- eller forbruksområder.

Kapasitet

Skolmli forteller at et nytt logistikknutepunkt skal gi minst tredoblet kapasitet for kombinerte transporter med ca. 400.000 containere, og arealet må ha plass til flere typer tog.

- Dette krever et areal på 200–250 dekar, i tillegg til minimum 100 dekar til samlastere. For et integrert konsept med bane og containerhavn på samme sted, kreves det i tillegg ca. 300 dekar til havn. For Jernbaneverket har det vært viktig at alle aktører i midtnorsk næringsliv, samfunnsliv, politikerne og miljøbevegelsen har kommet med i prosessen så tidlig som mulig, sier Skolmli.

I løpet av prosessen har 18 steder blitt foreslått av forskjellige grupper og instanser. I dag står man tilbake med tre aktuelle løsninger; delte løsninger, kun baneterminal og integrerte løsninger.

KVU-en og høringsinnspillene skjer i takt med at neste Nasjonale transportplan (2014-2023) utarbeides.