KLAR MELDING: Vinner av Moderne Transport-prisen 2022, logistikkdirektør i Ahlsell Odd Hannestad (til høyre), var skuffet over det samferdselsminister Jon-Ivar Nygård bidro med på konferansen, og sa klart i fra fra scenen. Til venstre prisutdeler og redaktør i Moderne Transport, Øyvind Ludt.
KLAR MELDING: Vinner av Moderne Transport-prisen 2022, logistikkdirektør i Ahlsell Odd Hannestad (til høyre), var skuffet over det samferdselsminister Jon-Ivar Nygård bidro med på konferansen, og sa klart i fra fra scenen. Til venstre prisutdeler og redaktør i Moderne Transport, Øyvind Ludt.

Frustrert over statsråden

MT-prisvinner Odd Hannestad var skuffet over signalene samferdselsminister Jon-Ivar Nygård serverte logistikkbransjen under Transport & Logistikk.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds svar

Statsråd Jon-Ivar Nygård har fått lese kritikken fra Odd Hannestad, og svarte skriftlig på følgende måte:

«Jeg skulle gjerne hatt mer tid på årets Transport og logistikk-konferanse. Programmet var veldig interessant, og det hadde selvsagt vært ønskelig å snakke med flere på konferansen.

Grunnen til at besøket mitt ble litt kort, var at jeg måtte reise videre for å rekke markeringen av anleggsstarten for jernbaneprosjektet Kleverud–Sørli–Åkersvika på Dovrebanen. Dette prosjektet skal bidra til å styrke jernbanens konkurransekraft, ikke minst mellom Oslo og Innlandet, slik at flere reisende og mer gods kan transporteres grønt.

Regjeringen er selvsagt opptatt av transportnæringen. Nedgang i utslipp fra veitrafikken er et viktig bidrag for å nå klimamålene, og her ser vi at det skjer mye spennende på den teknologiske fronten. Samtidig er vi opptatt av at de som jobber i Norge skal få anstendige lønns- og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier. Vi ser dessverre at mange av de som jobber i transportsektoren har for dårlige vilkår. Nettopp derfor har vi nå lansert en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Jeg har forståelse for at representanter fra transport- og logistikkbransjen er skuffet over at det nå er større usikkerhet om hvilke prosjekter som kan starte opp i årene fremover. Men vi må forholde oss til virkeligheten slik den er.»

Under festmiddagen på Transport & Logistikk på Gardermoen, ble den 60. Moderne Transportprisen delt ut til logistikkdirektør i Ahlsell Norge, Odd Hannestad. Prisen fikk han først og fremst for Ahlsells satsing på å kutte utslipp fra sin distribusjon gjennom å bruke elektriske biler der det er mulig, og å bruke HVO100 på de lange transportene. Det endelige målet er å gå over på biogass, og dermed være helt klimanøytral på papiret.

Da han mottok prisen under festmiddagen på Gardermoen, lot han det imidlertid tydelig skinne gjennom at han var frustrert over hvor dårlig norske myndigheter legger til rette for det grønne skiftet innen langtransport. Han var også svært skuffet over at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kun holdt et kort innlegg på konferansen før han hastet videre, uten å ta seg tid til å ha noen form for dialog eller debatt med bransjen.

– Han kommer hit til det kanskje viktigste samlingspunktet for oss som driver med logistikk og transport, og omtrent det eneste han klarer å formidle, er at planene som har ligget i NTP, må vi se bort ifra. Når forutsigbarhet er noe av det viktigste for at vi skal klare det grønne skiftet, så er det frustrerende, sier Hannestad.

KOM, SNAKKET OG DRO: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård holdt et kort innlegg og forsvant like fort som han kom fra Transport & Logistikk på Gardermoen. Han rakk kjapt å hilse på NHO Logistikk og Transports Are Kjensli, før han hastet videre. – Her burde han benyttet anledning til å motivere bransjen, når han først har anledning til å møte representanter fra hele den norske transport- og logistikkbransjen ansikt til ansikt. Det har han mulighet til kun en gang i året, sa en litt skuffet Kjensli til Logistikk Inside etter snarvisitten.
KOM, SNAKKET OG DRO: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård holdt et kort innlegg og forsvant like fort som han kom fra Transport & Logistikk på Gardermoen. Han rakk kjapt å hilse på NHO Logistikk og Transports Are Kjensli, før han hastet videre. – Her burde han benyttet anledning til å motivere bransjen, når han først har anledning til å møte representanter fra hele den norske transport- og logistikkbransjen ansikt til ansikt. Det har han mulighet til kun en gang i året, sa en litt skuffet Kjensli til Logistikk Inside etter snarvisitten.

– Spør du meg burde han også deltatt i panelet med Robin Olsen (PostNord), Knut Eriksmoen (DB Schenker) og Tone Wille (Posten). I den samtalen var alle enige om flere fellesnevnere som trengs for å få til et grønt skifte, og fem minutter etterpå kommer Nygård og sier at det som står i NTP ikke gjelder lenger – stikk motsatt av det lederne i de store transportbedriftene mener må være av høyeste prioritet. Det er en stor skuffelse for meg og oss som vareeier, sier Hannestad.

– De som er transportleverandører trenger forutsigbarheten for å kunne gjøre de store investeringer som kreves. Har de ikke den forutsigbarheten, så gjør de ikke det, sier Hannestad.

Kuttet besøket

Det var egentlig lagt opp til at samferdselsministeren skulle delta i samtalen med lederne hos de store samlasterne på Transport & Logistikk, men uken før konferansen kom det melding fra samferdselsdepartementet om at statsråden kun hadde ti minutter til rådighet, til sitt innlegg.

Et innlegg som all hovedsak inneholdt det stikk motsatte av hva logistikkbransjen ønsket og hadde forhåpninger om fra scenen.

– Det kom et sukk gjennom salen da han sa at man måtte se bort fra NTP, siden «andre forhold gjelder i dagens situasjon». Det mener jeg det definitivt ikke bør gjøre, når det er utredet så mye og det fines så gode planer for både veier og skiftespor og alt som trengs i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Hvor ble det av mulighetsrommet for alle oss som har høyere ambisjoner enn regjeringen med å bli enda raskere CO₂ utslippsfrie, undrer Hannestad.

Vil fortsette satsingen

Hannestad er logistikkdirektør i en bedrift der det grønne skiftet er dypt forankret hos eierne, og de er villige til å ta den ekstra kostnaden utslippskutt per i dag medfører innen langtransport. Det er det ikke alle vareeiere og heller ikke mange transportører som har råd til eller vilje til å gjøre. Derfor håper Hannestad at Ahlsell kan fortsette å gå foran, selv om de NTP-planene de har bygget satsingen på, ikke lenger er gjeldende.

– Vi hadde nok gjort det vi gjør uansett. Det er forankret hos våre eiere og er nedfelt i alle strategier, at vi skal være ledende på bærekraft. Skal man være ledende, kan man ikke gå bak i feltet og la andre dra, man må gå foran. Men det innebærer at du ikke har 100 prosent forutsigbarhet på kostnadssiden eller teknologisiden, sier Hannestad.

Han mener Norge per i dag blir knust av Sverige når det gjelder satsing på å kutte klimagassutslipp innen tungtransporten. Den norske regjeringen i februar satt strek for å støtte utbygging av et fyllenettverk for biogass, og mener markedet må ordne opp på egen hånd. Per i dag er flytende biogass som trengs til langtransport, kun tilgjengelig på en håndfull anlegg i Norge. Sverige har mer enn 50.000 biogasskjøretøy, og har rundt 30 fyllestasjoner for flytende biogass, og det svenske statens støtte gjennom Klimatklivet-ordningen har vært avgjørende for etableringen.

Og etableringen av et skikkelig nettverk av fyllestasjoner er avgjørende for om Ahlsell skal kunne realisere siste steg i sin grønne plan.

– Nå forespør vi transportørene om et produkt de ikke har. Ikke har de kjøretøyene, som det er lang leveringstid på, og de spør oss: «Hvor skal vi tanke?». De kommer jo ikke til å kjøpe dyre kjøretøy med lang leveringstid når drivstoffet ikke er særlig tilgjengelig, sier Hannestad.

Kutter store utslipp

I dag bruker Ahlsells transportører, som i hovedsak er DB Schenker og ColliCare, HVO100 på linjetransporten ut fra selskapets lager på Gardermoen. HVO100 kan teoretisk kutte 95 prosent av CO₂-utslippene, men det varierer, og Ahlsell Norge oppgir at de kutter 70 prosent av utslippene, selv om det reelle kuttet faktisk kan være høyere.

– Det skal ikke være noen som skal ta oss på at vi ikke kutter så mye som vi oppgir, sier Hannestad. Nå etterlyser han en felles målemetode for CO₂-avtrykk innen transport, slik at sammenligninger mellom ulike aktører i et anbud faktisk blir reell.

– Vi merker dette i anbudssammenheng, hvor vi dokumenterer hvor stort utslipp vi har per vare/kg på både linjetrafikk og distribusjon. Det hender vi taper og har et høyere avtrykk på papiret, selv om vi kjører all linjetrafikk på HVO100 og de andre ikke gjør det, sier Hannestad.

En ny ISO-standard for rapportering av klimagassutslipp er for øyeblikket til godkjenning, nemlig ISO-14083. Hannestad håper at det kan bidra til å bli en bransjestandard.

– Jeg har ikke sett den selv, men håper at den danner grunnlaget for at utslipp kan bli objektivt målt. For nå er det litt for mange med kreative regneark rundt i Norge, sier han.

Powered by Labrador CMS