Trøndelagsavdelingen på idé-jakt

RØROS: Logistikkforeningen.no avd. Trøndelag har startet jakten på den gode, bærekraftige idéen. Redskapet er foreningens egen stiftelse, Stiftelsen Logistikk-Forum.

Publisert Sist oppdatert

Tema for idékonkurransen er ”Midt-Norge - Nye, bærekraftige idéer innen transport/logistikk”. Idémakeren, Jan Erik Netter, presenterte konkurransen for 105 logistikere på årets Røroskonferanse 11.-13. februar. Endelig utlysingstekst med rammer vil først komme ved påsketider i år.

- Bærekraftig innebærer at idéen skal være både miljømessig og økonomisk forsvarlig. Målet er å presentere en idé som skal premieres og videreføres på Røroskonferansen 2012, 10.-12. februar, forteller Netter som også er styremedlem i stiftelsen.

Forslaget skal ha tilknytning til Midt-Norge, men det er ellers ingen restriksjoner på hvilke forslag som vil vurderes.

- Idéene kan derfor gjelde både gods- og persontransport og kan like gjerne være knyttet til offentlig virksomhet som til privat, forteller Netter.

Premiering

Gjennom premiering vil Logistikkforeningen.no bidra til at idéen kan bringes nærmere realisering. Premien består av et pengebeløp til idéeieren, støtte til videreutvikling av idéen sammen med SINTEF Teknologiledelse med inntil 40 timer bistand. Intensjonen er at næringslivet skal være med på å støtte gjennomføringen.

- Det er i utgangspunkt planlagt én vinner av konkurransen, men Logistikk-Forum forbeholder seg retten til å forfølge flere idéer i samarbeid med forslagsstiller(e), understreker Netter.

Innsender av forslag har fulle opphavsrettigheter til sitt forslag. Alle forslag vil bli bedømt av en komité/jury oppnevnt av Logistikk-Forum. Arbeidsgruppen som har vært med på arbeidet så langt, forutsettes å fungere som jury. De beste forslagene vil bli bekjentgjort gjennom publisering som Logistikk-Forum finner formålstjenlig.