Wilhelmsen sjøfareren

- Gjennom konstant fokus på å styrke nettverket tar vi hånd om hele verdikjeden med å være tilstede i nesten alle verdenshavner. Kompetanse, tillit og kulturforståelse er en hovednøkkel til suksess.

Publisert Sist oppdatert

Det sa Vidar Hole i Wilh. Wilhelmsen på Logistikkforeningens Kiel-konferanse. Han representerer verdens største maritime nettverk knyttet til 2200 havner, og hvor ro/ro-skipsfart er spesialiteten.

Hole er nyansatt i stillingen som Business Director og ansvarlig for Maritime Logistics  i Wilhelmsen Ships Service. Her skal han utforme, utvikle og lansere nye logistikktilbud med spesiell fokus på komplekse logistikkprosjekter. Hole, som har vært i selskapet siden 2006, kommer fra stillingen som Vice President Logistics i Shipping og Logistikk divisjon i Wilh. Wilhelmsen ASA.

Styrker logistikken

Han forteller til Moderne Transport at han har store ambisjoner om å styrke og utvide konsernets marine logistikktjenester, ikke minst utfordringen med å håndtere veksten i markedet.

- Vi kan ikke løpe etter alle muligheter, men heller konsentrere oss om segmenter hvor vi har konkurransefortrinn, sier han.

Selskapet er representert i 78 land med 400 kontorer. Bilvirksomheten håndteres med 145 ro/ro-skip og representerer 20%-25% av den totale verdensflåten.

- Biltransporten utgjør 35%-40% av en årlig omsetning på ca. 3,5 milliard USD. Transport av tyngre kjøretøyer, last som ikke kan gå i container, samt maritime tjenester og produkter utgjør resten av omsetningen. På bilsiden tar vi hånd om hele transport- og verdikjeden fra produsent til forhandler. En best mulig logistikk og transport av 8000-9000 biler på én båt krever både god planlegging og styring. Vi tar det fulle og hele ansvar for kjerneaktiviteten, sjøtransport, men også terminalvirksomhet og tekniske tjenester samt spesialtilpasning av biler og innlandstransport, sier Hole.

Komplekse operasjoner

Han understreker at Wilhelmsen også tilbyr prosjektlogistikk og komplekse transportoperasjoner.

- Vi har erfaring med transport av kompleks last, som for eksempel raketter for oppskyting av satelitter og rakettdrivstoff mellom Russland, Ukraina og USA. Wilhelmsen Ships Service er også i økende grad engasjert i ende-til-ende transport av marine reservedeler, sier Hole.

Nå forbereder han seg på å flytte det nylig lanserte Ships Spares Logistics (SSL) tilbudet til fase 2. Konseptet omfatter håndtering og levering av reservedeler fra produsent til fartøyer.

- Over 60 kunder og mer enn 200 skip har nå begynt å bruke dette tilbudet, forteller Hole.

Fase 2 omfatter oppgraderinger i SSL-programmet for å øke effektiviteten og dermed gi kunden raskere responstid. SSL operasjonen koordineres av et sentralt Freight Forwarding Centre med online tjeneste som tilbyr kundene oversikt over verdikjeden.

- Tilbudet innebærer ytterligere fokus på utvalgte logistikktjenester og spesifikke markedssegmenter. Vi har fått på plass nesten alle SSL spesialister som kreves i våre Customer Services avdelinger i de enkelte land, sier Hole.

Han viser til et voksende marked innen maritimrelaterte logistikktjenester.

- Wilhelmsen Ships Service har et stort nettverk av kontorer, lokal kunnskap og evner. Frem til lanseringen av SSL, hadde vår logistikkvirksomhet vært ganske fragmentert geografisk. Vår hovedutfordring er å koble våre logistikkaktiviteter som foregår lokalt i ulike deler av verden sammen til konkurransedyktige, globale tilbud. Dette krever ressurser, tid og innretting på ulike forvaltningsnivåer, understreker Hole.