Kraftig registreringsøkning i EU

2023: I første halvår av 2023 har det vært en kraftig økning i nyttekjøretøy-registreringer i EU.

Publisert

I første halvår av 2023 økte salget av nye varebiler i EU med 11,6 % til 725 418 biler, takket være en bedre situasjon i leveransesituasjonen hos produsentene. Spania og Tyskland bidro vesentlig til denne økningen da varebilsalget i disse landene steg med henholdsvis 26,6 % og 15,5 %. Salget i Frankrike økte også beskjedent med 3,6 %, til totalt 189 948 biler.

Nye EU-lastebilregistreringer hadde en betydelig økning på 20 %, og endte på totalt 179 508 enheter. Nesten alle EU-markeder hadde tosifrede prosentvise økninger, inkludert de fire største: Tyskland (+24,8 %), Frankrike (+12,3 %), Italia (+12,6 %) og Polen (+10,8 %).

Nye bussregistreringer i EU hadde også et solid første halvår, da registreringene økte med 15 % til 14 781 enheter. Når det gjelder volum, ledet Frankrike an med 2.982 enheter, noe som representerer en økning på 22,3 %. Andre store markeder rapporterte også betydelig vekst: Italia (+62,6 %), Spania (+58,7 %) og Tyskland (+27,8 %).

Varebiler

Diesel er fremdeles det foretrukne drivstoff valget med en andel på 83,4 %, ned fra 87 % i 2022. Alternative drivlinjer øker gradvis i popularitet, noe som resulterer i en beskjeden endring i markedsandel. Spesielt økte andelen elektrisk ladbare varebiler til 7 %. Dette representerer en dobling (+100,4 %), til totalt 50 708 enheter, primært drevet av tresifret vekst i det største og tredje største markedet: Frankrike (+118,9 %) og Spania (+138 %). Derimot falt registreringene av hybrid-elektriske varebiler med 7,2 % til 16 602 enheter, noe som representerer en andel på 2,3 %. Andre drivstofftyper, som flytende petroleumsgass (LPG) og naturgass, økte med 26,5 % og representerer nå 1,3 % av markedet. Som vi ser av tabellen nedenfor var økningen i det elektriske segmentet enda høyere (7,2 %) dersom vi tar med EFTA-landene (Norge, Island, Sveits og Liechtenstein) samt UK.

Lastebiler

I første halvdel av 2023 dominerte fremdeles diesel markedet, og sto for 95,6 % (95,3 %) av nye lastebilregistreringer. Spesielt var det en økning på 19,2 % i salget av diesellastebiler, med flere medlemsland som rapporterte tosifret økning, inkludert Tyskland (+23,7 %). Salget av batterielektriske lastebiler økte med 351,5 % og nådde 2384 enheter (i EU). Til tross for denne bemerkelsesverdige veksten, representerer denne drivstofftypen bare 1,3 % (1,7 %) markedsandel, men er fortsatt en forbedring fra 0,4 % registrert i fjor. Tallene i () er inkludert EFTA og UK som alle har en høyere øking i elektriske lastebiler enn i EU.

Registreringer i EU, ACEA og UK
Registreringer i EU

Busser

EU-salget av nye elektrisk busser økte med 33,9 % og nådde 2 132 enheter, noe som representerer en markedsandel på 14,4 % i første halvår av 2023, sammenlignet med 12,4 % i 2022. Sammen med Tyskland står Frankrike og Spania for 82,4 % av alle EU-registreringer av hybridbusser. Til tross for overgangen til elektriske og hybride modeller beholder dieselbusser fortsatt den største markedsandelen på 63 %.

Powered by Labrador CMS