Effektiv øl-pakking

Aass Bryggeri har investert 90 millioner kroner i et moderne bryggeri, blant annet nytt Pall-Pack-utstyr.

Publisert Sist oppdatert

Fra bygg og humle til munn, gylne dråper skal så effektivt som mulig fra bryggeri til forbruker. Norges eldste bryggeri, Aas i Drammen, gikk i mars i år over fra egen distribusjon av sine varer til å bruke grossistene.

- Dermed blir det skapt en enda mer effektiv måte å få både gylne og andre dråper fram til forbrukerne, forteller produksjonssjef Jens Møller.

I tillegg til nytt distribusjonssystem er det også investert betydelig i tappe- produksjons- og prosessutstyr.

Igangkjøring av den nye flaskekolonnen startet i februar, og innebærer blant annet at bryggeriet har satset på en ny Pall-Pack 8025 maskin samt fire strengete kjedebaner levert av ITO Intern Transport AS, skriver Ito i en pressemelding.

Møller bekrefter at effektivitet og produktivitet står i fokus for det moderne bryggeriet:

- Det er helt klart viktig for oss å satse offensivt fremover, slik at vi kan være tilgjengelige for kundene våre, og samtidig sikre oss at vi har en effektiv og fremtidsrettet produksjon- og distribusjon, forklarer Møller.

- Det er viktig for oss at produksjonen ender ut i en klargjøring for transport som vi er sikre på og ikke minst vet at fungerer hele tiden. Vi kjenner Pall-Pack-maskinene fra tidligere, og derfor ble det også naturlig for oss å snakke med dem når vi skulle bytte ut den gamle  produksjonslinjen. Vi har gått over fra gjenbruksflasker og til ny type gjenvinningsflasker, og dette krevde i seg selv en omlegging, sier han.