Kutt av A-post gir helseutfordringer

Det er ennå ikke klart hvem som skal sørge for at pasientprøver kommer til laboratorier i tide når A-post kuttes fra nyttår.

Publisert

1. januar blir det ikke lenger noe skille mellom A- og B-post. Posten vil i all hovedsak bruke to dager på å nå mottakerne. Det er ikke godt nok for pasientprøver som sendes mellom legekontorer, sykehus og laboratorier.

– Vi er bekymret for at dette vil gå ut over pasientbehandlingen. Det er uforståelig at det ikke har kommet på plass nye løsninger når vi nå nærmer oss nyttår, sier Kjersti Toppe i Senterpartiet til NRK.

Prosjektleder i sykehusinnkjøp Vanjeet Chatwal sier de jobber med å finne nye løsninger til transport av pasientprøver.

– Nå pågår det en anskaffelsesprosess. Vi har gjennomført en prekvalifisering, og så vil vi nå gjennomføre forhandlinger med de kvalifiserte tilbyderne i begynnelsen av november.