Konserndirektør i Posten Tone Wille forklarer at det er nødvendig å kutte A-post på grunn av det dramatiske fallet i brevvolumene.
Konserndirektør i Posten Tone Wille forklarer at det er nødvendig å kutte A-post på grunn av det dramatiske fallet i brevvolumene.

- Derfor er det nødvendig å kutte A-post

Postens konsernsjef Tone Wille forklarer at det er et helt nødvendig tiltak å fjerne A-post.

Publisert

Tirsdag ble det klart: A-post forsvinner, trolig fra tidlig i 2018, etter at Stortingets transport- og kommunikasjonskomité innstilte på at Posten skal få slå sammen A- og B-Post til én felles brevstrøm. Det endelige vedtaket skal fattes i stortinget 29. november.

Les saken: 550 jobber ryker i Posten

Slik forklarer Posten Norge behovet for å kutte A-post i en pressemelding:

«Posten Norge mener overgang til én adressert brevstrøm er neste nødvendige tiltak for å tilpasse virksomheten i takt med digitaliseringen og nye brukerbehov. Omleggingen innebærer at brevene som hovedregel vil ta to dager fra avsender til mottaker i Norge. De største kostnadsbesparelsene vil ligge i at posten kan kjøres med bil og tog – i stedet for med fly, og at antall brevterminaler kan reduseres fra ni til tre i Norge. Brevsorteringen ved terminalene i Trondheim, Molde, Stavanger, Bergen, Evenes og Stokke vil flyttes til Postens Østlandsterminal i Lørenskog og rundt 400 årsverk (ca 550 medarbeidere) vil bli berørt.

- Jeg forstår at det er tungt for dem som berøres av endringene. Samtidig opplever jeg stor forståelse internt for at vi må møte fallet i brevvolumet med tiltak som gir effekt. Det vil ikke hjelpe å utsette problemet, for brevvolumet kommer ikke til å øke igjen, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

I løpet av de siste 15 år har Posten mistet over halvparten av brevvolumene og gjennomført betydelige omstillinger og endringer i driften. Bemanningen er redusert med rundt 1000 personer i året siden år 2000. Omstillingen har hele tiden skjedd i tett samarbeid med de ansattes organisasjoner. Posten Norge mener omleggingen til en adressert brevstrøm tidligst kan skje fra 2018, blant annet av hensynet til en forsvarlig omstillingsprosess.

- Posten Norge er opptatt av gode omstillingsprosesser og trenger 12 måneder fra Stortinget fatter beslutning til en så omfattende endring kan gjennomføres. Vi trenger tid for å gi forutsigbarhet og ivareta berørte medarbeidere på en best mulig måte, sier konsernsjef Tone Wille.

Både Posten og de største fagforeningene ble tidligere i november enige om å starte personalløpet allerede nå av hensynet til en god omstillingsprosess, selv om den formelle beslutningen om én adressert brevstrøm ikke tas før Stortinget har behandlet saken 29. november.

- I våre omstillingsprosesser prioriterer vi å finne annet arbeid i konsernet til dem som omfattes av nedbemanning. I denne omleggingen må likevel mange belage seg på at løsningen ligger utenfor Posten, sier Wille.»