Skipene som losser sement på Sjursøya skal få strøm fra kai.
Skipene som losser sement på Sjursøya skal få strøm fra kai.

87 landstrøm-millioner

Enova har innvilget støtte til ti nye prosjekter som kutter klimagassutslipp fra skip ved kai.

Publisert

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for maritim næring er landstrøm et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Følgende ti prosjekter får støtte:

Støttemottaker Sted Støttebeløp
Plug AS Cruisekaiene Prestebrygga og 
Storneskaia, Ålesund
26 000 000 kr
Eramet Norway AS Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal 
og Tyssedal
13 339 500 kr
Borg Havn IKS Øra-terminalen, Fredrikstad 9 717 731 kr
Oslo Havn KF Nordre Sjursøykai, Oslo 9 088 854 kr
Eigersund Næring og Havn KF Kaupanes, Egersund 6 552 552 kr
Halden kommune Mølen kai, Halden 6 222 500 kr
Flora Hamn KF Botnastranda, Florø 5 013 150 kr
Molde og Romsdal Havn IKS Hurtigrutekaien, Molde 4 481 000 kr
Flora Hamn KF Fugleskjærskaien, Florø 3 234 250 kr
Sandnes Havn KF Sandnes havn 3 041 000 kr
Sum   86 690 537 kr

Landstrømanleggene skal være satt i drift senest 1. januar 2021.

Stort potensial

Dette er Enovas sjuende konkurranse med støtte til utbygging av landstrømanlegg i norske havner, og den siste i sin nåværende form. Til sammen har Enova innvilget nesten 580 millioner kroner i støtte til rundt 90 landstrømprosjekter langs hele kysten.

– Vi har nå bidratt til å få opp en grunnleggende infrastruktur i mange sentrale havner. Det gir et godt utgangspunkt og et stort potensial, sier Nakstad.

Reduserer 2100 i Oslo

I Oslo går støtten til å kutte utslipp fra skip til kai hos Heidelberg Cements, som leverer sement og produserer betong i Oslo. Det nye anlegget skal stå ferdig i 2020, og vil årlig redusere CO2 utslippene med opptil 2100 tonn.

- Landstrøm er allerede på plass til utenlandsfergene. Det nye landstrømanlegget i Oslos godshavn i Sydhavna er et riktig og viktig steg mot nullutslippshavna. Proaktive kunder som Heidelberg Cement som etterspør og tar i bruk utslippsfrie løsninger er avgjørende for å få ned utslippene, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Heidelberg Cement med sitt datterselskap, Norcem bygger landstrømanlegg ved sin fabrikk i Brevik og på terminalen på Slemmestad. Omtrent samme anlegg vil nå bygges på Sjursøya.

 - Vi ser frem til å kutte utslippene ved lossing av sement også på Sjursøya, sier chartering manager, bulk vessels, Lars Erik Marcussen, Heidelberg Cement North Europe.

Enova vurderer videre satsing

Samtidig er elektrifiseringen til sjøs i en rivende teknologisk utvikling, og det påvirker også hvordan markedet for landstrøm bør utvikle seg fremover, poengterer Enova-sjefen:

– Om noen år trenger vi strøm på kaikanten ikke bare for å drifte skipene ved kai, men for å lade batterier om bord slik at også deler av seilasen kan bli utslippsfri.

Enova tar derfor nå en fot i bakken og vurderer ulike alternativer for en videre satsing.

– Infrastruktur på land er fortsatt en viktig del av våre planer for å bygge morgendagens utslippsfrie sjøtransport, men vi må finne den modellen som gir mest mulig igjen for pengene og som kan bygge et levedyktig marked på sikt, sier Nakstad.