I fjor mottok Posten 15 millioner pakker fra Kina, nesten alle med en verdi under 100 kroner.
I fjor mottok Posten 15 millioner pakker fra Kina, nesten alle med en verdi under 100 kroner.

– Ikke for tidlig

Logistikk- og netthandel-industrien er bare mellomfornøyd med at 350-kronersgrensen for momsfri netthandel fjernes fra 1. januar 2020.

Publisert

Grensen på 350 kroner ble innført i 2015. I fjor mottok Posten 15 millioner pakker fra Kina, nesten alle med en verdi under 100 kroner.

NHO-direktør Petter Haas Brubakk sier at dette ikke er nok.

– Det er et viktig skritt i riktig retning, men det løser ikke hovedproblemet. Avviklingen vil ikke gi noen effekt på den fysiske grensehandelen. Det er det kun en reduksjon i det høye avgiftsnivået i Norge som kan løse. Derfor burde også økningen i avgiften på alkoholfrie drikkevarer vært reversert, sier han i en pressemelding.

– Ikke for tidlig

– Vi skulle gjerne sett at dette viktige skiftet kom allerede neste år, men er fornøyd med at norsk varehandel endelig kan få konkurrere på like vilkår, sier bransjedirektør Leif Bache-Mathiesen i NHO Service og Handel i en pressemelding. Organisasjonen omtaler fribeløpet som «en ren subsidie av utenlandske nettbutikker», som har «undergravet konkurransesituasjonen til norske produsenter og varehandel». - Konkurranse på like vilkår er helt nødvendig for å unngå et ras av tapte arbeidsplasser i handelsnæringen, der 380.000 mennesker jobber, skriver Virke i en pressemelding.

Arbeidsgiverorganisasjonen er svært fornøyd med at det trolig blir slutt på momsfritaket for netthandel fra utlandet.

– Alt vi har bedt om, er å konkurrere på like vilkår, og vi er glade for at KrF og de andre partiene i budsjettforhandlingene har forstått dette, sier adm. direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Like vilkår

Han mener at gjennomslaget innebærer at handelsnæringen i Norge kan konkurrere på like vilkår med Alibaba, Wish og andre utenlandske nettselskaper.

– Det er gledelig at den urimelige 350-kronersgrensa på netthandel som subsidierte utenlandske nettbutikker, nå blir fjernet. Det er gode nyheter for våre medlemmer i handelsnæringen, sier forbundsleder i Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor på forbundets facebookside.

Ifølge KrFs eget budsjett kan fjerningen av grensen gi en merinntekt for staten på 750 millioner kroner.

I tillegg til moms på 25 prosent på varer som koster under 350 kroner, må mottakeren betale en avgift for fortollingen. På varer med lav verdi kan denne utgjøre mer enn selve prisen på produktet.