Anlegget på Rjukan slik det kan bli seende ut. Illustrasjon: Aker Horizons Asset Development.
Anlegget på Rjukan slik det kan bli seende ut. Illustrasjon: Aker Horizons Asset Development.

135 millioner til produksjonsanlegg for grønt hydrogen

Aker Horizons Asset Development (AAD), hydrogenselskapet til Aker Horizons, får inntil 135 millioner kroner i tilskudd og lån fra Innovasjon Norge til å utvikle et storskala produksjonsanlegg for grønt hydrogen på Rjukan.

Publisert

Det forventes stor vekst i etterspørselen etter hydrogen i det kommende tiåret, blant annet som drivstoff til tungtransport og skipsfart og til avkarbonisering av industri, som i dag benytter fossilt drivstoff eller hydrogen produsert basert på fossile energikilder.

Men for at slike prosjekter skal få nok tilgang på rimelig nok grønn hydrogen, må produksjonskapasiteten opp.

- Utvikling av ny teknologi for produksjon og kommersialisering av grønt hydrogen er en viktig del av den grønne omstillingen av Norge. Dette er et innovativt prosjekt med stort vekstpotensial, som kan bidra til økt fastlandseksport, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge i en pressemelding.

Anlegget skal etableres på Rjukan i Tinn kommune i Vestfold og Telemark og forventes å føre til økt sysselsetting og mulig tilvekst av nye beboere i Tinn.

Løser utfordring

Næringsminister Jan Christian Vestre og Ragnhild Stokholm, prosjektdirektør i Aker Horizons Asset Development.
Næringsminister Jan Christian Vestre og Ragnhild Stokholm, prosjektdirektør i Aker Horizons Asset Development.

Det finnes i dag ingen gode løsninger for å levere hydrogen uten mellomlagring mellom produksjonen og leveransen. AAD skal utvikle løsninger som kan fjerne behovet for lagring av hydrogen mellom produksjon- og logistikk-leddene for komprimert hydrogen. Dermed kan den økonomiske, tekniske og sikkerhetsmessige risikoen som har stått i veien for etablering av storskala grønne produksjonsanlegg for hydrogen reduseres. Utvikling av en verdikjede for bærekraftig produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen er sentralt i regjeringens veikart for grønt industriløft.

– Markedet for grønn hydrogen har et stort potensiale for vekst. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for produksjon av grønn hydrogen i Norge. Jeg ble kjent med dette prosjektet under et besøk til Rjukan i fjor. De har imponerende planer, som kan bidra til å få fart på utviklingen av en grønn hydrogenindustri i Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

- Hydrogenfabrikken vil medføre investeringer i Rjukan på flere hundre millioner kroner, samt nye grønne arbeidsplasser. Produksjon av hydrogen med utnyttelse av overskuddsvarme kan resultere i etablering av andre industrier som kan nyttiggjøre seg av denne, og vil dermed tilrettelegge for sirkulærøkonomisk utvikling basert på de unike fordelene Rjukan har. Vi har et tett og godt samarbeid med både Tinn kommune, Rjukan Næringsutvikling og andre industriaktører på Rjukan for å tilrettelegge for muligheter innenfor disse områdene, sier prosjektdirektør Ragnhild Stokholm i Aker Horizons Asset Development.

Det forventes stor vekst i etterspørselen etter hydrogen i det kommende tiåret, blant annet som drivstoff til tungtransport og skipsfart og til avkarbonisering av industri, som i dag benytter fossilt drivstoff eller hydrogen produsert basert på fossile energikilder. Klimagassutslipp kan reduseres vesentlig dersom dette erstattes med hydrogen fra vannelektrolyse basert på fornybar kraft. Satsningen på Rjukan vil kunne bidra til å møte dette fremtidige behovet.

With Orca er et samarbeidsprosjekt mellom blant andre Heidelberg Materials, Felleskjøpet Agri og Egil Ulvan Rederi, og skal etter planen drives med vindkraft og grønn hydrogen.
With Orca er et samarbeidsprosjekt mellom blant andre Heidelberg Materials, Felleskjøpet Agri og Egil Ulvan Rederi, og skal etter planen drives med vindkraft og grønn hydrogen.

Et prosjekt som tar sikte på å bruke grønn hydrogen for å kutte utslipp, er samarbeidet mellom Heidelberg Materials og Felleskjøpet Agri om skipstransport mellom Øst- og Vestlandet med det innovative skipet With Orca, som etter planen skal settes på sjøen i 2026. En endelig avgjørelse om det prosjektet skal tas i løpet av sommeren, fortalte logistikkdirektør i Felleskjøpet Agri, Per-Kenneth Øye og prosjektleder logistikk i Heidelberg, Lars Erik Marcussen under Logistikk23 på Vika Kino onsdag.

Ni tonn hydrogen daglig

Størrelsen på anlegget vil i første omgang være på 20 MW, med ni tonn hydrogenproduksjon per dag. Om prosjektet lykkes kan det legge grunnlaget for en senere utvidelse med ytterligere 20 MW. Aker Horizons vil modne prosjektet fram mot en endelig investeringsbeslutning i løpet av 2023, med mulig produksjonsstart i 2025.

Prosjektet er planlagt gjennomført over en periode på tre år. Finansieringen fra Innovasjon Norge er en kombinasjon av 85 millioner kroner i tilskudd og 50 millioner i lån.Powered by Labrador CMS