_Drammen Havn nærmer seg et komplett multimodalt knutepunkt.
_Drammen Havn nærmer seg et komplett multimodalt knutepunkt.

Åpnet jernbanespor til 400 mill.

– Det er Norges beste eksempel på en intermodal havn.

Det sa direktør Elisabeth Enger i Jernbaneverket som sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet nye jernbanespor på Holmen i Drammen Havn onsdag.

Også en rekke framtredende personer fra havnen og Jernbaneverket deltok på åpningen av en ny og enda mer effektiv bil- og containerlogistikk.

Arbeidet med den intermodale havnen og knutepunktet mellom jernbane, vei og sjø startet i 2012 og har en prislapp på rundt 400 millioner kroner.

Gir resultater

Det var en meget fornøyd samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som klippet snoren for det nye knutepunktet.

– Dette er et viktig tiltak for å få godstransport bort fra veiene. Denne kraftige veksten i jernbanesatsing gir resultater. Med nye spor på Drammen havn kan flere nye biler sendes med tog til sine nye eiere, sa Solvik-Olsen.

Fem nye spor

Jernbaneverkets ferdigstillelse av fem nye jernbanespor for på- og avlasting av biler på Holmen gir en enda mer effektiv logistikk for håndtering av biler og containere. I tillegg er det bygget to nye adkomstspor.

Utbyggingen betyr at havna kan ta i mot dobbelt så lange godstog som tidligere, og i tillegg vil det bli mulig å frakte biler og containere på samme tog.

Det er til daglig over 5000 trafikkbevegelser til og fra Holmen, og det å skille jernbanetrafikken fra biltrafikken sørger for en sikrere drift på havna.

Delingsøkonomi i logistikkbransjen

Selve fundamentet i DHL er bygd på delingsøkonomi. I starten hendvente DHL seg til privatreisende med gratis flybilletter i bytte mot en del av den tillatte bagasjekvoten for å transportere nødvendige dokumenter til klarering av sjøfrakt på destinasjonen. I en tid hvor det var et problem at containertrafikken bidro til både økt tempo og volum i sjøfrakten klarte DHL på den måten å få det originale konnossementet fram lenge før containerskipene la til havn. Så snart dokumentene hadde landet, fraktet et kurernettverk de nødvendige papirene til den endelige destinasjonen. Les hele saken

Til toppen