- Klart jeg vil bli lokfører!

Interessen for å bli lokfører er rekordhøy, viser søkertall fra Samordna opptak.

Publisert Sist oppdatert
Kai Erik Jensen er rektor ved Norsk fagskole for lokomotivførere.

I et samfunn med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder, er det en knallhard kamp om å skaffe de flinkeste folkene til å fylle morgendagens jobbstillinger. Derfor gnir nok rektor Kai Erik Jensen seg litt ekstra godt i hendene etter at de ferske søkertallene fra Samordna opptak er klare. Det er nemlig rekordmange søkere til opptaket ved Norsk fagskole for lokomotivførere.

Lokførerskolen har mottatt en historisk høy mengde søkere dette året, og studiene rangerer nå på toppen av listen over studieprogrammer med flest førstevalgssøkere per tilgjengelig studieplass.

Sterk vekst

På en pressekonferanse mandag 24. april, delte Kunnskapsdepartementet og direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) detaljer om årets søkertall. De rapporterte om en stadig økning i antall søkere til fagskoler, og understreket behovet for faglært arbeidskraft, spesielt innen sektorer som helse, digitalisering og den grønne omstillingen. Jernbanesektoren er sentral i denne sammenhengen, og lokføreryrket står som et nøkkelområde.

I år har Samordna opptak registrert 15.742 søkere til fagskolene. Blant disse peker lokomotivførerutdanningene ved Norsk fagskole for lokomotivførere seg ut med 24,6 førstevalgssøkere per stedbasert studieplass, og 19,4 for nettbaserte plasser. Dette representerer en betydelig økning fra tidligere år, hvor antallet søkere har steget jevnt fra 457 i 2018 til 1513 i 2024.

Antall kvinner som vil bli lokfører har økt de siste årene. Her en ikke navngitt student på øvelseskjøring.

Kvinnene vil inn i sporet

Økningen i antall kvinnelige søkere er også verdt å merke seg. Fra 250 kvinner i 2018, til 335 i 2024, vitner dette om en gradvis forbedring i kjønnsbalansen innen yrket. Dette er en positiv utvikling ettersom det tradisjonelt har vært en skjev kjønnsfordeling i lokføreryrket.

Geografisk spredning av søkere viser at de fleste fortsatt kommer fra Østlandet, men det er en økende representasjon fra både Midt- og Sør-Norge. Lokførerskolen uttrykker et ønske om flere søkere fra både nordlige og sørlige regioner av landet.

Med kun 68 tilgjengelige studieplasser i år, hvorav 20 er for nettbasert undervisning, er konkurransen om plassene sterkere enn noen gang. Dette peker på et presserende behov for utvidelse av utdanningstilbudet for å imøtekomme den økende interessen og behovet for lokførere over hele landet, påpeker Jensen, rektor ved Norsk fagskole for lokomotivførere.

Her kan du søke i søkertallene til universiteter og høyskoler i 2024:

Powered by Labrador CMS