I 1872 stiftet Gottfried Schenker det verdensledende logistikkselskapet. Michael Holmstrøm kan fortelle om eventyret frem til i dag. Historien om de svenske selskapene Bilspedition, Autotransitt, SkandiaTransport, Einar Sundbye og historien om tidligere Linjegods. Foto: Per Dagfinn Wolden
I 1872 stiftet Gottfried Schenker det verdensledende logistikkselskapet. Michael Holmstrøm kan fortelle om eventyret frem til i dag. Historien om de svenske selskapene Bilspedition, Autotransitt, SkandiaTransport, Einar Sundbye og historien om tidligere Linjegods. Foto: Per Dagfinn Wolden

Michael Holmstrøms nye karriere

- Fremtidens vinnere er de med digital logistikk-kompetanse og som klarer balansen mellom menneskelig og kunstig intelligens.

Publisert

Det sier Michael Holmstrøm (60) som deler noen av sine personlige betraktninger rundt fremtidens transport- og logistikkbransje med oss.

Fredag 15. desember har han sin siste arbeidsdag som CEO/adm. direktør i Schenker. Da overlater han roret til Knut Eriksmoen, selskapets Senior Vice President Air & Ocean Freight.

Den avtroppende Schenker-lederen er imidlertid ikke utbrent. Nå har han ambisjoner om en karriere på å gjøre det han ikke fikk gjort.

Frykter statlig styring

– En av den norske bransjens største trussel på kort sikt, ifølge Holmstrøm, - er hvordan staten velger å definere sitt eierskap og eierskapsstyring innen godstransport og logistikk. - Bransjens totale lønnsomhet i Norge er nå på et kritisk nivå og vil være en hindring for fremtidige nyinvesteringer hvis situasjonen ikke snur. Uten en eierskapsstyring som sikrer at det ikke foregår en utilbørlig eller ulovlig kryss-subsidiering kan Norge i verste fall risikere en utvikling mot et statlig logistikk monopol, sier Holmstrøm som understreker at fremtidens vinnere er de med digital logistikk-kompetanse og som klarer balansen mellom menneskelig og kunstig intelligens - robotisering.

- Det har vært mye forsakelser. Familie og interesser har blitt satt til side. Nå har jeg lyst til å gjøre noe annet. Her om dagen fikk jeg gladnyheten om å bli bestefar. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Holmstrøm som har vært leder i 36 år, de siste 24 som adm. direktør for den norske virksomheten i DB Schenker.

Han er imidlertid trygg på at selskapet er i de beste hender for å lykkes i fremtiden når han nå overlater stafettpinnen til Knut Eriksmoen.

– Han er en svært kompetent etterfølger som kjenner både selskapet og bransjen godt, og så er han i riktig alder, sier en optimistisk Holmstrøm som ser en lys fremtid for vinnerne, men ikke for alle.

Morgendagens konkurrenter

Ifølge Holmstrøm er morgendagens konkurrenter til dels andre enn dagens.[tab]

- Det kommer konkurrenter vi i dag ikke aner hvem er. Fremtiden er uforutsigbar. Nytenkning og nye forretningsmodeller vil her være en god overlevelsesstrategi. Rekruttering av kreative medarbeidere med evne til å se den nye økonomien som kommer, delingsøkonomien, er en forutsetning for å overleve i utviklingen av en enda mer brutal transport- og logistikkbransje. Den skjer raskere enn vi aner. Her gjelder det å posisjonere seg. Fremgangsrike selskaper har det til felles å være i stadig forandring, sier den avtroppende DB Schenker-sjefen i Norge.

– Du nevner dreiningen mot statlig logistikkmonopol som et av bransjens største trussel på kort sikt. Hva legger du i det?

- Det er måten myndighetene definerer sitt eierskap. Bransjen (p.t. 45 transportselskaper)har ikke noe imot Posten eller Bring. Motparten er ikke de men staten og statens øyensynlige manglende eierstyring. Posten har de siste tre år tapt et sted mellom 900 millioner til 1,3 milliarder på sitt logistikk segment. Postsegmentet har de siste fire år hatt et overskudd på 3,5 milliarder, samt fått tilført 1,7 milliarder fra staten gjennom sistnevntes ”kjøp av ulønnsomme tjenester”. Klart dette gjør noe med bransjen. Det trenger en ikke å være geni for å forstå. Det beste ville nok være at den statlige logistikkvirksomheten sto på egne ben som et eget AS for å skape en transparent og ryddig situasjon, sier Holmstrøm.

– Du ser en fremtid med raske skiftninger og langsiktige relasjoner, men også muligheter og utfordringer med smart logistikk. Fortell!

- Digitalisering av varer og tjenester fører til nye og disruptive forretningsmodeller med stor påvirkning på transport og logistikk. Deling av ressursene, såkalt delingsøkonomi, vil ha stor betydning i fremtiden som følge av ny teknologi og digitalisering. Enhver bedriftsleder med digital kompetanse bør tenke på hvordan de kan utnytte digital informasjon til nye og forbedrede tjenester, sier Holmstrøm og fortsetter:

- Smart transport og mobilitet handler om å utnytte ressursene effektivt i forhold til forflytning av tjenester og varer, forteller den garvede transport- og logistikklederen gjennom 36 år.

I løpet av den tiden har Holmstrøm overlevd flere bedriftskulturer. Ifølge han selv er dette takket være dyktige medarbeidere som har bidratt til å forme bedriften.

– Du er den lengst-sittende styreleder i NHO Logistikk og Transport (NHOLT) (tidl. LTL). Noen betraktninger?

– Mine egne og personlige meninger(ikke nødvendigvis Schenkers) er at den største utfordringen for NHOLT er å innse at det handler om lønnsomhet i bransjen og politisk gjennomslagskraft. De største medlemmene, de store speditørene, står overfor radikale og kraftige forandringer. Det stiller store krav til NHOLT. For å være levedyktig over tid kreves solid strategiarbeid og klare veivalg, og ikke bare være en «sosial klubb» som seiler rundt i farvannet uten en stø kurs. Kanskje hadde det vært en god løsning med et todelt NHOLT, hvor de store er skilt ut som egen avdeling. Det er ikke dermed snakk om et A- og B-lag, understreker den lengst-sittende NHOLT-lederen gjennom tidene.[tab]

– Hva har utviklingen gjort med deg?

– Den har formet meg som en mer balansert person, godt forberedt på fremtiden og pensjonisttilværelsen. I dag klarer jeg bedre å distansere meg fra små problemer og bekymringer, selv når det står på som verst, sier han som har opplevd mye siden han ble adm. direktør i Scansped AS (utlandsdelen av tidligere svenske Bilspeditionkonsernet). Det var ett av flere selskaper som var forløper til det som i dag er Schenker AS, etter flere oppkjøp og fusjoner.

Utviklingen med en rekke oppkjøp og fusjoner fortsatte, og til slutt kjøpet av Linjegods AS i 2006. Det var et tydelig tegn på at Schenker-konsernet ønsket en ledende posisjon i Norge.

Det er Holmstrøm glad for i dag.

– Du har holdt hardt i roret på Schenker-skuta!

- Vi har gjennom årene levert gode resultater sammenlignet med flere av våre argeste konkurrenter. Både selskapet og konsernet har utviklet seg sterkt over tid noe som gjør at jobben hele tiden har vært spennende og stimulerende. Så lenge jeg har hatt tillit hos mine foresatte, så er jeg også fast bestemt på at jeg har gjort en god gjerning med å utvikle Schenker til et strømlinjeformet selskap i Norge. Ikke minst sikret at nettverket er tilpasset kundenes behov uansett hvor i verden de ønsker å bestille frakt, sier Michael Holmstrøm som ser lyst på fremtiden og fortsettelsen både for han selv og for spedisjonsforretningen som Einar Sundbye etablerte i Oslo for over 100 år siden.

– Det virker som om DB Schenker er forberedt på fremtiden?

– Ja, selskapet vil stå like sterkt i fremtiden som nå. Konsernet har et sterkt fokus på strategi- og verdiutvikling. Jeg tror vi vil se både raske skiftninger og langsiktige relasjoner mellom vår bransje og kundene. Det gir både muligheter og utfordringer med hensyn til smart logistikk, avslutter Holmstrøm.