Samferdselsminister Knut Arild Hareide (til venstre) og administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli.

Gir Hareide NTP-skryt

- Regjeringen viser med denne fremleggelsen at samferdsel er et viktig satsingsområde, sier Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport. Men han savner midler til jernbaneterminaler.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag la samferdselsminister Knut Arild Hareide Nasjonal transportplan for årene 2022–2033. Planen har en totalramme på 1.200 milliarder kroner.

- Vi oppfatter at dette er en plan som i hovedsak er positiv for norsk transport- og logistikkbransje, sier adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport.

- Vi er tilfredse med investeringsrammen. Vi i NHO LT er også svært opptatt av å få mest mulig igjen for pengene. Derfor er vi positive til at Nye Veier får prosjekter for 35 milliarder kroner, og også tar over bygging av prosjekter på bane, legger han til.

Noe annet Kjensli trekker frem er positive signaler når det gjelder satsing på forskning og innovasjon.

- Med de store endringene (digitale løsninger, det grønne skiftet) er det viktig at vi får opp en satsing på forskning, utvikling, innovasjon og pilotordninger. Vi konstaterer at Regjeringen vil prioritere satsinger innen disse områdene. Vi skal på vår side bidra til å mobilisere næringslivet for å skape de beste løsningene, for eksempel gjennom Grønt landtransportprogram, understreker Kjensli.

En etterlengtet oppgradering av jernbaneterminalene i de store byene, er noe Kjensli savner.

- Nasjonal transportplan har positiv omtale av godsterminalene i de tre største byene. Utvikling av Nygårdstangen i Bergen, Heggstadmoen i Trondheim og oppstart ved Alnabru i Oslo. Her må vi uttrykke bekymring over at dette er gammelt nytt. I forrige NTP ble det lansert en godstogsatsing på 18 milliarder kroner, hvorav 5,5 milliarder kroner skulle brukes i første periode. Dette har ikke blitt realisert, og vi kan ikke se at det ligger vesentlig satsing inne i denne planen, sier Are Kjensli.

Det er lagt opp til investeringer på rundt 52 milliarder kroner i fylkesveinettet i Norge i NTP. De er Kjensli glad for.

- Norske vareeiere er helt avhengig av å få varene helt fra opprinnelsessted til markedet. Derfor er det helt nødvendig at Nasjonal transportplan sikrer et løft i fylkesveisatsingen, også for å demme opp for vedlikeholdsetterslepet, sier Kjensli.

Powered by Labrador CMS