Statens vegvesen kontrollerte nærmere 80.000 tungbiler i 2021. Dette bildet er fra Ånestad kontrollstasjon i Innlandet.

Halvparten av kontrollerte tungbiler hadde mangler

I 2021 ble det ble det gjennomført totalt 79.856 tungbilkontroller i Norge. I 54 prosent av kontrollene ble det avdekket feil.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Utekontrollørene i Statens vegvesen jobber hver dag for å luke ut kjøretøy som ikke er i god nok stand og førere som ikke følger regelverket.

I 2021 ble det ble det gjennomført totalt 79.856 tungbilkontroller i Norge, rundt 800 flere enn i 2020. Det ble avdekket feil og mangler i 43.168 kontroller, det tilsvarer 54 prosent. Kjetil Wigdel understreker at dette ikke betyr at det er feil og mangler ved over halvparten av alle vogntog på vegene i Norge.

- De aller fleste tungbilene som kjører på norske veger har alt i orden. At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne, sier Wigdel i en pressemelding.

470.000 innom

I fjor var omtrent 470.000 tunge kjøretøy innom en av Vegvesenets kontrollplasser. Rundt 80.000 av disse ble plukket ut til en grundigere kontroll, mens det store flertallet fikk kjøre videre etter en kort sjekk.

- Vi er ikke ute etter å forsinke de som har alt i orden, men å stoppe de som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter, sier Wigdel.

23.096 av de som ble kontrollert fikk ikke kjøre videre før de hadde rettet opp feil og mangler. Over 12.500 av disse hadde overlast eller manglende lastsikring.

- De som får kjøreforbud fordi bil eller tilhenger veier for mye, må laste om før de får kjøre videre. I fjor ila vi også 3677 gebyr for overlast. Kjøretøy som er lastet for tungt kan få endret kjøreegenskapene og bli en fare i trafikken. Dårlig lastsikring kan også få fatale følger ute på vegen. De som blir stoppet med dårlig sikret last får ikke fortsette før det er rettet opp, sier Wigdel.

Anmeldt

1729 førere og transportbedrifter ble anmeldt etter kontroller langs veien i løpet av 2021. Over halvparten av disse kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

- Det er bare de mest alvorlige bruddene på kjøre- og hviletidsreglene som blir anmeldt. De som jukser med kjøre- og hviletiden får et ulovlig konkurransefortrinn sammenlignet med de som følger regelverket og de utgjør en fare i trafikken. Ingen vil møte en uopplagt tungtransportsjåfør langs veien, sier Wigdel.

Ministeren strammer grepet

TAR GREP: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik setter i gang arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Regjeringen ønsker å starte en ryddeaksjon for å få bukt med blant annet sosial dumping innenfor transportbransjen. Tidlig i januar møtte Samferdselsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet aktører i transportbransjen, fagorganisasjoner, næringslivet og etater i treparts bransjeprogram for transport. Her ble partene invitert til å komme med innspill til handlingsplanen.

- Arbeidstakere i Norge skal ha en trygg arbeidsplass, og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Vi har sett tydelig at det ikke er tilfellet for alle, særlig arbeidstakere i transportsektoren er utsatt. Nå inviterer vi både arbeidslivet, fagforeninger og bransjen selv til å komme med innspill til vår handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Målet er å få på plass en plan som er treffsikker, konkret og forpliktende for alle parter i arbeidet mot sosial dumping. Nå starter vi storrengjøringen i arbeidslivet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

- Transportsektoren er arbeidsplass for tusenvis av mennesker over hele landet. De skal oppleve trygghet på jobben. Regjeringen vil stoppe aktører som driver useriøst og ulovlig på norske veier, og derfor vil vi utarbeide en særlig handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Handlingsplanen vil omhandle tiltak innenfor:

  • Regelverk
  • Styrket tilsyn og kontroll
  • Informasjonstiltak og informasjonsutveksling
  • Internasjonalt samarbeid
  • Styrket trepartssamarbeid og samarbeid mellom etater
  • Rekruttering og kompetanseheving

- Vi vil se på alle deler av transportsektoren, og invitere relevante parter til å komme med innspill. Vi trenger gode innspill fra både partene i arbeidslivet og berørte myndigheter i arbeidet med å få på plass en handlingsplan som er treffsikker, konkret og forpliktende mot sosial dumping i transportsektoren, sier Nygård.

Powered by Labrador CMS