ALLTID ET TOG: Tømmertoget som skal gå i pendel mellom Larvik og Halden, opereres av GrenlandRail.
ALLTID ET TOG: Tømmertoget som skal gå i pendel mellom Larvik og Halden, opereres av GrenlandRail.

Etterlengtet og enkel jernbaneterminal

Det har tatt tid å få tillatelsen på plass, men 13. mai, kunne Larvik Havn åpne sin nye jernbaneterminal. 800 lastebiler forsvinner dermed fra veiene i Larvik, Oslo og Halden.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Endelig fikk Larvik Havn sitt etterlengtede jernbanespor!

JOBBER VIDERE: Den midlertidige jernbaneterminalen i Larvik havn står nå ferdig. Nå begynenr arbeidet med å få til en permanent terminale på Revet. Fra venster: teknisk sjef Fred Arne Sørum, Larvik-ordfører Erik Bringedal (H), markedssjef Beate Palmgren og havnedirektør Jan Fredrik Jonas.
JOBBER VIDERE: Den midlertidige jernbaneterminalen i Larvik havn står nå ferdig. Nå begynenr arbeidet med å få til en permanent terminale på Revet. Fra venster: teknisk sjef Fred Arne Sørum, Larvik-ordfører Erik Bringedal (H), markedssjef Beate Palmgren og havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

Larvik-ordfører Erik Bringedal (H) var tydelig ivrig etter å få snoren klippet over. Han erklærte deretter at jernbaneterminalen på SIKA-tomta på Torstrand for offisielt åpnet, seks og et halvt år etter at vedtak om etablering ble tatt av havnestyret.

Alt som skulle til for å fjerne et betydelig antall vogntog fra veier på Østlandet, var ett jernbanespor og en svært enkelt terminal i en havn.

To år på prøve

Helt fornøyd med prosjektet er ordfører Bringedal ikke. Til lokalavisen Østlands-Posten har ordføreren sagt:

– Jeg legger ikke skjul på at jeg også har vært skeptisk til prosjektet. Det er bra med tanke på miljøet, men terminalen burde ligget ute på Revet og trafikksituasjonen ved Øya-krysset burde vært løst. I tillegg til at tilkoblingen til InterCity burde vært der. Nå får vi se hva et to års prøveprosjekt viser.

Ei heller Larvik Havn legger skjul på at målet er å få en endelig jernbaneterminal for gods lagt til Revet.

Tidsspille

FREM OG TILBAKE: Flis fra Bergene Holm i Amundrød nær Larvik vil gå på skinner til Norske Skog Saugbrugs i Halden. Sagtømmer av langt bedre kvalitet kommer tilbake til Larvik.
FREM OG TILBAKE: Flis fra Bergene Holm i Amundrød nær Larvik vil gå på skinner til Norske Skog Saugbrugs i Halden. Sagtømmer av langt bedre kvalitet kommer tilbake til Larvik.

Saken har gått frem og tilbake av to årsaker. Den som ordføreren nevner – å finne beste løsning. Den er per i dag ikke oppnådd fullt ut. Men det er også en annen, som undertegnede har opplevd gjennom å lese avisinnlegg og selv få telefoner hjem fra politikere i Larvik:

Det er bare å konstatere at et lite knippe lokalpolitikere ikke kjenner ordtaket «Mange bekker små gjør en stor å». For en utenforstående kan det virke som at enkelte ikke evner å se helheten i det store og brede miljøarbeidet. Et arbeid som Norge er en aktiv deltaker i. Små lokale hensyn rundt eksempelvis støy – som kan dempes med effektive tiltak – blir en bremsekloss mot å nå nullutslippssamfunnet. Å fjerne 800 lastebiler i året med ett tog i uken – tenk hvor bra dette blir lokalt og regionalt om terminalen kan bli permanent. Gods som kommer inn med miljøvennlig nærskipsfart, kan gå ut av havneområdet på tog ikke som belastende veitransport.

Nå vil noen tenke: «Men vogntog blir også mer miljøvennlig!». Ja, det blir de. Men dét minsker til eksempel ikke faren for alvorlige ulykker eller hindrer forurensing av veistøv.

Nok om dét.

Rullet ut

STORT OPPMØTE: Et sekstitalls personer var invitert til åpning av den midlertidige jernbaneterminalen fredag 13. mai.
STORT OPPMØTE: Et sekstitalls personer var invitert til åpning av den midlertidige jernbaneterminalen fredag 13. mai.

Natten mellom fredag 13. og lørdag 14. mai rullet det første tømmertoget ut fra Larvik Havn. Det er Grenland Rail som kjører de nå faste avganger fra Larvik på sen kveld eller natt, én gang i uken. Greencarrier laster og losser tømmer og flis inne på terminalområdet. Havnen og de andre involverte aktørene har vært lydhøre ovenfor både innbyggere i nærheten og kommunens støykrav og gjort flere tiltak.

– En milepæl

– Tilrettelegging av infrastruktur for lokalt næringsliv og reduksjon av utslipp og reduksjon av tungtransport er en sentral oppgave for Larvik Havn. Etter flere år med planlegging er endelig jernbaneterminalen tilknyttet Larvik havn en realitet. Nå kan vi tilby en effektiv og miljøvennlig jernbaneløsning, slik at vareeier effektivt kan flytte sitt gods fra vei til sjø og bane, sa en smilende havnedirektør, Jan Fredrik Jonas i sin tale.

- Dette er en stor dag for alle involverte aktører, og en viktig milepæl som er nådd for oss i Larvik Havn. Og attpåtil tittet solen frem da terminalen ble åpnet, fortsatte havnedirektøren. Han slo også fast at det var veldig hyggelig å stå å se på en halv kilometer med jernbanespor i havnen.

TYVSTARTET: Larvik-ordfører Erik Bringedal (H) var hyperrask til å klippe over snoren - og erkære jernbaneterminalen til Larvik Havn KFsom åpnet. De to andre på bildet er teknisk sjef Fred Arne Sørum og markedssjef Beate Palmgren fra Larvik Havn KF.
TYVSTARTET: Larvik-ordfører Erik Bringedal (H) var hyperrask til å klippe over snoren - og erkære jernbaneterminalen til Larvik Havn KFsom åpnet. De to andre på bildet er teknisk sjef Fred Arne Sørum og markedssjef Beate Palmgren fra Larvik Havn KF.

Ros til to pådrivere

Jonas berømmet spesielt to personer.

- De to har vist motivasjon og tålmodighet. Den ene er markedssjef Beate Palmgren som har evne til å tenke langsiktig og gjøre gode markedsanalyser. Og ikke minst overbevise oss andre om at dette ville være en god idé. Jeg måtte også overbevises. Den andre er vår tekniske sjef Fred Arne Sørum. Han er svært systematisk, og det hjelper å ha en som tidligere har vært i Sjøforsvarets stab med på laget. Beate og Fred Arne – uten dere hadde vi ikke stått her i dag. Dere vil få deres takk i himmelen! slo Jonas smilende fast.

Fra vei til bane

TOMTA: Sikatomta der terminalen nå er etablert ligger mellom innfartsveien til havna og en gravlund.
TOMTA: Sikatomta der terminalen nå er etablert ligger mellom innfartsveien til havna og en gravlund.

– Ett godstog tilsvarer 30 lastebiler, så med ett ekstra tog i uken forsvinner hundrevis av lastebiler på strekningen Larvik – Oslo – Halden. Når Norske Skog nå flytter flis og tømmer over fra vei til jernbane, betyr det at det blir mindre eksos, mindre utslipp, mindre svevestøv, mindre mikroplast og tryggere på veiene. Flis fra Bergene Holm i Amundrød nær Larvik vil gå på skinner til Norske Skog Saugbrugs i Halden, påpeker Larvik Havn.

Den første tiden er det snakk om ett tømmertog i uken hver vei. Men potensielt kan det bli mye mer. Og kanskje en gang i fremtiden med lokalpolitikernes velsignelse, kan terminalen bli permanent og også benyttes til andre godstyper.

Bakgrunn

I 2018 investerte Vestfold fylkeskommune og Bane Nor totalt 18,6 millioner kroner, for at det skulle bli operativ drift på sporet ned til Larvik Havns område. Oppgraderingen inkluderte blant annet skifte av ballast, sviller og svar, ny sporveksel, to nye spor og vedlikehold og kontroll av gammel sporveksel.

Høsten 2020 kom tok Bergene Holm AS, papirfabrikken Norske Skog Saugbrugs i Halden og Greencarrier kontakt med Larvik Havn. Deres ønske var å kunne ta i bruk jernbanesporene og terminalområdet tilknyttet Larvik havn, den såkalte Sikatomta. Dette havneområdet ble siste gang brukt som jernbaneterminal i 2012. Etter dette har det blant annet vært brukt til lagring av tømmer.

– Dette er et viktig samarbeidsprosjekt for oss, som bidrar til lavere klimautslipp. Det er dessuten et konkurransedyktig prosjekt for oss. Vi gleder oss til et langsiktig samarbeid med Larvik Havn og Bergene Holm som vil avlaste våre klimeavtrykk ytterligere, sa administrerende direktør for Norske Skog Saugbrugs, Per Ivar Berg under åpningen

Powered by Labrador CMS