Ny Nasjonal transportplan

Samferdselsdepartementets etater og virksomheter har nå foreslått hvordan ressursbruk i perioden 2022-2033 bør prioriteres.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Disse forslagene, som blir sendt på høring, er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I arbeidet med ny transportplan, har Samferdselsdepartementet gitt flere deloppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Bane Nor, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen.

Svarene på alle deloppdragene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033, som etter planen legges frem om ett års tid.

Alle svar på de ulike NTP-oppdragene - også oppdragsbrev 9 om prioriteringer - er tilgjengelig på nett: regjeringen.no/NTPoppdrag

Koronaviruset

Nasjonal transportplan

  • Nasjonal transportplan revideres hvert fjerde år.
  • Nå har de statlige transportvirksomhetene og -etatene levert anbefalinger om prioriteringer. Disse er basert på gitte økonomiske rammer og samfunnsøkonomiske analyser.
  • Samferdselsdepartementet har bedt fylkeskommuner og de største byene om deres politiske prioriteringer innen 14. mai 2020.
  • Samferdselsdepartementet vil gjennomføre en høring på innspillene fra transportvirksomheten våren 2020. Høringen vil også omfatte alle svar på de andre oppdragene Samferdselsdepartementet har gitt.
  • Det blir møter med fylkeskommuner, de største byene, Sametinget, næringsliv og bruker- og interesseorganisasjoner etter sommeren/tidlig høst 2020.
  • Regjeringen planlegger å legge frem NTP 2022-2033 før påske 2021.

- Arbeidet med ny transportplan skjer nå i den svært krevende situasjonen som koronaviruset har skapt. I dag er det mange som føler usikkerhet for fremtiden, og jeg har lyst til å minne om at ny NTP vil ha et 12-årsperspektiv. Arbeidet med å bygge landet skal ikke stanse opp, sier samferdselsministeren.

Høring: Prioriteringer og andre svar

- Vi skal sette oss grundig inn i disse forslagene. I midten av mai får vi innspill om prioriteringer fra fylkeskommunene, de største byene og Sametinget. Senere i år blir det møter med disse aktørene, sier samferdselsministeren.

Forslagene til prioritering, sammen med svar på de andre NTP-oppdragene, blir nå sendt på høring, med frist 1. juli 2020.

Høringen finner du på regjeringen.no

En mer overordnet NTP

- Neste NTP får en helt annen innretning enn tidligere transportplaner. Derfor må forslagene til prioritering vi nå har fått forstås i riktig sammenheng. Denne gangen har vi ikke bedt om prosjekter i andre halvdel av planperioden 2022-2033. Mange prosjekter som ligger i gjeldende transportplan, NTP 2018-2029, er derfor ikke med i svaret fra virksomhetene. Mange knytter seg tett til konkrete prosjekter, men en mer strategisk plan gir økt fleksibilitet til å utnytte raske teknologiske endringer. Det er en slik NTP Norge trenger for framtiden, sier Hareide.

Powered by Labrador CMS