Raskere og bedre fra Posten

Brevene kom raskere frem og resultatet for 2013 var godt for Posten.

Publisert Sist oppdatert

Foreløpige tall for 2013 viser at Posten Norge fikk et driftsresultat før engangseffekter og nedskrivinger på 1125 millioner kroner. Det er 9 millioner kroner bedre enn året før.

- 2013 er det sjette året på rad med bedring i vårt underliggende resultat. Årsaken er kostnadsreduksjoner og at vi lykkes bra i markedet, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Driftsinntektene i 2013 var totalt 23.553 millioner kroner, som er 626 millioner kroner, eller 2,7 prosent, høyere enn året før.  I fjerde kvartal isolert sett økte inntektene med 5 prosent. For postsegmentet skyldes omsetningsøkningen etterbetaling av statlig kjøp i 2012 og noe prisøkning på brevtjenestene.

I logistikksegmentet bidro økt netthandel, sammen med oppkjøp og høy aktivitet innen Offshore og Energy, til omsetningsvekst.

Veksten i fjerde kvartal og god kontraktinngang på slutten av fjoråret gir oss god fart inn i 2014, sier konsernsjefen.

Satser på digital post

Utviklingen går fra fysiske til digitale brev. Adressert post hadde en nedgang på 5,7 prosent i 2013, mens uadressert post falt 7,3 prosent. Samtidig har nær 300.000 nordmenn allerede åpnet sin digitale postkasse, Digipost, hos Posten.  I 2013 ble det sendt tre millioner brev i Digipost.

-  For første gang kan vi rapportere om distribusjon av digitale brev.  Vi har en digital postløsning som fungerer godt i Norge. Her kan brukerne motta og arkivere all digital post i en postkasse, sier konsernsjef Mejdell.

Bedre leveringskvalitet

Posten Norge oppnådde i 2013 bedre leveringskvalitet enn på flere år.  Med 86 prosent av A-post fremme over natt er leveringskvaliteten godt over konsesjonskravet.

Posten har også gjort store endringer. I løpet av 2014 sluttføres omlegging av 170 nye Post i Butikk. Ved utgangen av 2013 var 79 postkontor erstattet med 91 post i butikk.

- Med 170 nye Post i Butikk får kundene et bedre tilbud. Åpningstidene utvides for våre kunder med ca. 1.000 timer per dag, forteller Mejdell.