Sverre Myrli (46) fra Nes i Akershus er Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann og nestleder i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, hvor han har vært medlem siden 2013. Han har 20 års erfaring fra Stortinget. Myrli er utdannet bachelor i offentlig styring fra HiO. Han har blant annet arbeidet i LO, Norsk folkehjelp og Forsvarsbygg og var i en periode politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet under Thorbjørn Jaglands regjering. Myrli er opptatt av alle transportformer. Ikke minst det store omfanget av kabotasje som foregår i Norge i dag, både i lovlig og ulovlig form. Men han er også sterk tilhenger av mer gods på bane og sjø.

Mer gods på sjøen

Som ny transportpolitisk talsmann for Arbeiderpartiet blir det fremover en fornøyelse å dele noen tanker med leserne om aktuelle temaer innen transport og logistikk.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mitt bidrag denne gangen er skrevet i Mehamn på Finnmarkskysten, og det passer bra ettersom jeg vil dele noen tanker om viktigheten av sjøen og sjøtransporten.

Innsikt med TI

Transport Inside (TI) setter ekstra søkelys på bransjen med å invitere noen sentrale aktører til å formidle dagsaktuelle bransjetema i vår artikkelserie, Innsikt.

Innspillene rullerer mellom aktørene i hver utgave av TI som kommer ut hver 14. dag. Aktørene er: Ketil Solvik-Olsen (Frp), samferdselsminister, Erling Sæther, Flowchange, Geir A. Mo, adm. direktør Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Sverre Myrli (Ap), medlem i Stortingets samferdselskomité, Terje Aarbog, adm. direktør i DHL Express, Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør i Nye Veier, Jan Ola Strandhagen, professor logistikk ved NTNU.

TI er bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad og leses av flere tusen bransjeinvolverte personer. Vi har et godt fotfeste blant transportører, speditører og logistikkmedarbeidere, samt kjøpere av transporttjenester i industri- og handelsbedrifter.

Tidsskriftet gir en objektiv formidling av nyheter og informasjon. Foruten å belyse trender i markedet og vekke til debatt, skildrer TI begivenheter og endringer i bransjen.

 

God lesing!

 

Vennlig hilsen

Per Dagfinn Wolden

Redaktør

Alle ønsker mer gods fra veg til sjø og bane. I alle fall sier alle at de ønsker det. Vi hører det både fra aktører innen transportnæringa, fra miljøbevegelsen og fra politikere - politikere i alle partier.

Når Stortinget behandler Nasjonal transportplan (NTP), eller andre viktige dokumenter som har med transport å gjøre, blir det ofte stille om sjøtransport. Eller i alle fall nesten stille.

Det er vegbygging som fanger oppmerksomheten og som gir de store overskriftene.

Selvsagt er vegbygging viktig i et land som er utformet slik landet vårt er, men sannelig er havner, farleder og sjøtransport også viktig. Hvorfor får ikke havner og sjøtransport mer oppmerksomhet i landet vårt, som har en så lang kyst og der de maritime tradisjonene er så sterke?

Nylig deltok jeg på den store konferansen Transport & Logistikk 2017 på Gardermoen. Her var flere av debattene viet sjøtransport, og mange aktører fra bransjen var til stede. Fra mange ble det påpekt at det satses for lite på sjø og havn, og at det i det framlagte statsbudsjettet kuttes på flere av budsjettpostene som har med havn og sjøtransport å gjøre.

Når en tar hensyn til prisveksten er det i realiteten en nedgang i Kystverkets budsjett fra 2017 til 2018, og det på et samferdselsbudsjett som blir omtalt som en av budsjettvinnerne. For eksempel foreslår regjeringen å halvere tilskuddet til kommunale fiskerihavner, fra 60 millioner i 2017 til 31 millioner i 2018.

Det kuttes også i den nye tilskuddsordningen for overføring av gods fra veg til sjø, en ordning som er svært godt mottatt, og som både transportnæringa og rederinæringa sier er en målrettet og god ordning. For 2017 ble det bevilget 82 millioner til ordningen, mens bevilgningen for 2018 er foreslått kuttet til 75 millioner. Ikke det store kuttet, men likevel et galt kutt. I alle fall hvis en vil gjøre noe for å styrke sjøtransporten.

Nå må satsing på havner, farleder og sjøtransport bli mer enn munnhell og honnørord. Nå må vi vise at vi mener noe med de fine ordene. Kystnasjonen Norge kan bedre enn dette, og derfor bør Stortinget sørge for et bedre budsjett for havner, farleder og sjøtransport.

Powered by Labrador CMS