Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør i Nye Veier:Nye Veier-sjefen bidrar med nytenkning og leder et veiselskap som ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer vei til lavere pris på kortere tid, uten at innsparingen skjer ved å senke standardene. Hovland tar grep for å nå disse målene, blant annet med å bygge ut lengre strekninger sammenhengende.

Milliardkontrakten som ble avlyst

20. november kunngjorde Nye Veier at konkurransen for å bygge ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst, en kontrakt til en verdi på 3,6 milliarder norske kroner, er avlyst. Nye Veier hadde definert et selvpålagt krav om at minimum tre og maksimum fem tilbydere skulle være med videre inn i prosessen fram mot det endelige valget av entreprenør.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

27 selskaper var interessert etter forhåndskunngjøringen, av disse ønsket fem utenlandske og ingen norske å konkurrere om totalentreprisen. Tre av de fem firmaene ble ikke godkjent i forhold til våre skal-krav. Dermed stod to konstellasjoner igjen som innfridde kravspesifikasjonene våre. Det er under minstekravet, dermed fant vi det ikke forsvarlig å fortsette konkurransen i sin opprinnelige form.

 

Transport Inside (TI) er bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad og leses av flere tusen bransjeinvolverte personer. TI har et godt fotfeste blant transportører, speditører og logistikkmedarbeidere, samt kjøpere av transporttjenester i industri- og handelsbedrifter.

Tidsskriftet er en del av samme mediehus (Bjørgu AS) som Moderne Transport.

TI setter ekstra søkelys på bransjen med å invitere noen sentrale aktører til å formidle dagsaktuelle bransjetema i vår artikkelserie, Innsikt.

Innspillene rullerer mellom aktørene i hver utgave av TI som kommer ut hver 14. dag. Aktørene er: Ketil Solvik-Olsen (Frp), samferdselsminister, Erling Sæther, Flowchange, Geir A. Mo, adm. direktør Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Sverre Myrli (Ap), medlem i Stortingets samferdselskomité, Terje Aarbog, adm. direktør i DHL Express, Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør i Nye Veier, Jan Ola Strandhagen, professor logistikk ved NTNU.

 Redaktør for Transport Inside er Per Dagfinn Wolden.

Mange stiller spørsmålet om hvorfor ingen store norske entreprenører meldte sin interesse.

Det gjør vi også

Representanter for entreprenørbransjen har pekt på flere årsaker, blant annet at kontrakten er for stor. De store, norske selskapene har ifølge media tilbakevist påstanden om at kontraktens størrelse skremte dem bort.

Så langt har de norske entreprenørene og konstellasjonene sikret seg alle kontraktene som er blitt lyst ut i Nye Veiers regi. Dette er jobber til en verdi av mange milliarder kroner, og aktiviserer en betydelig andel av norsk anleggs- og entreprenørvirksomhet.

Norge opplever en betydelig satsing på samferdselsinfrastruktur knyttet til vann, vei, bane og luft. Det er ikke bare Nye Veier som realiserer kontrakter i milliardklassen. Vi kan nevne oppgradering av jernbane, spektakulære undersjøiske prosjekter i regi av Statens vegvesen og opprustning av havneanlegg og flyplasser. I mange av oppdragene er norske entreprenører meget godt representert.

Men ikke i alle

Vi blir stadig møtt med argumentet at ved inntreden av utenlandske selskaper i våre prosjekter, skjer på bekostning av norske arbeidsplasser. Norge har etablert tradisjon for å benytte utenlandsk arbeidskraft eksempelvis i byggebransjen, handel- og servicenæringen.

Var det størrelsen eller tidspunktet for lansering som var en showstopper? Er det kompleksiteten i prosjektet? Eller noe helt annet? Vi våger å spørre - og forventer ærlige svar fra bransjen.

Å bygge mer trafikksikker vei for pengene er vårt mandat gitt av Stortinget. Nye Veier har stort fokus på arbeidslivets spilleregler.

Vi går langt i å stille strenge krav til selskapene som tildeles oppdrag.

Nye Veier stiller større seriøsitetskrav, krav til samfunnsansvar, HMS osv. enn mange andre store byggherrer.

Seriøsitet er noe vi ikke går på akkord med.

Vi skal bygge trafikksikre hovedveier både raskere og mer kostnadseffektivt enn det vi har vært vant til i Norge. Det skal vi gjøre ved å bidra til et sunnere arbeidsliv, hvor de som gjør jobben ivaretas, har lønn man kan leve av og et arbeidsmiljø som sikrer at arbeideren kommer hjem fra jobb uskadd.

Uavhengig av statsborgerskap

Når veibrukeren sparer tid, sparer samfunnet penger. Vi mener det har lite for seg å ikke dimensjonere veiene for fremtiden og samtidig bidra til at samfunnet får igjen for pengene det investerer i vei.

Da trenger vi de beste til å utføre oppdraget, uavhengig av nasjonalitet.

Powered by Labrador CMS