Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør i Nye Veier:– Bedre, billigere og raskere veier er Nye Veier-sjefens motto. Som leder av det statlige utbyggingsselskapet for utvalgte prosjekter på hovedvegnettet må Hovland ta i bruk innovative prosesser og nye løsninger for å oppnå målene i et stort spekter av store samferdsels-utbygginger.Hovland er kjent som en erfaren leder med bred og solid erfaring fra industri- og entreprenørvirksomhet, blant annet fra Statens vegvesen og større utbygginger innen vegsektoren.

Nå er vi over i drift

2. juli åpnet vi vår første ferdige veistrekning, E18 Tvedestrand – Arendal. Det var en milepæl og utvilsomt en stor dag. Nå skal vi skape nytte for trafikanten og økte verdier for samfunnet. Det er et stort ansvar.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er nok lett å tenke på Nye Veier først og fremst som et utbyggingsselskap. Vi har imidlertid også et helhetlig og varig ansvar for drift og vedlikehold av de riksveiene vi bygger. Drift og vedlikehold omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at veinettet skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk. Vårt ansvar omfatter alle nødvendige tiltak for å opprettholde veiens og infrastrukturens funksjon og tekniske tilstand, og utbedringer som følge av tap av eller skade på veien eller infrastrukturen.

Stort ansvar

Kommentaren er skrevet til Transport Inside (TI), bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad og leses av flere tusen bransjeinvolverte personer.

TI setter ekstra søkelys på bransjen med å invitere noen sentrale aktører til å formidle dagsaktuelle bransjetema i sin faste spalte, Innsikt.

Innspillene rullerer mellom aktørene i hver utgave av TI som kommer ut hver 14. dag.

Tidsskriftet er en del av samme mediehus (Bjørgu AS) som Moderne Transport og Anlegg&Transport, Mtlogistikk.no og AT.no.

Disse er faste bidragsytere i Transport Insides Innsikt: Erling Sæther, Flowchange, Geir A. Mo, adm. direktør Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Sverre Myrli (Ap), medlem i Stortingets samferdselskomité, Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør i Nye Veier, Jan Ola Strandhagen, professor logistikk ved NTNU og fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

 Redaktør for Transport Inside er Per Dagfinn Wolden.

 

Ansvaret omfatter også håndtering av alle forhold og hendelser som kan være til fare for eller påvirke trafikantene eller veiinfrastrukturen, slik som hærverk, ulykker, naturfare, naturhendelser - og å hindre eller begrense skade på veianleggets naboeiendommer og veiens øvrige omgivelser.

Hvordan kan vi optimalisere trafikantnytten når en ny vei først er åpnet og satt i drift? Hvordan kan vi innfri på oppetid, tilgjengelighet, trafikksikkerhet og forutsigbarhet? Nye Veier ønsker å ta i bruk ny teknologi for å redusere kostnadene, klimagassutslippene og skadene på det nære miljøet knyttet til drift og vedlikehold.

Ny teknologi

Til dette skal tingenes internett, maskinlæring, sensorer og et teknologisk økosystem hjelpe oss. Vi har ambisjoner om å drive prediktivt vedlikehold, basert på sanntidsinformasjon fra veien og trafikken. Vi skal ta i bruk teknologi lik den som i årevis har tjent petroleumsviskomheten offshore, som er verdensledende og norsk.

Nye Veier har en visjon om å bli en fulldigital innovativ kraft i bransjen - drevet av data for å skape samfunns- og trafikantnytte. Vi har derfor et behov for å samle, koble og analysere data om ulike trafikantgrupper for å bidra til økt sikkerhet, bedre kvalitet, lavere kostnader, raskere utbygging, bedre drift og vedlikehold.

Aktivt samarbeid med StartupLab, Norges største teknologi-inkubator, og ulike oppstartsselskaper har resultert i at vi allerede har gjennomført de første testene av ny sensorteknologi på den nyåpnede motorveien mellom Tvedestrand og Arendal. Sensorsystemet måler blant annet hastighet, luketid, kjøreretning, veitemperatur, og kjøretøyklassifisering. I tillegg vil de telle biler langt enklere og mer treffsikkert enn dagens dyre og vedlikeholdskrevende tellesløyfer.

Store gevinster

Digitalisering og bruk av stordata skal hjelpe oss til en mer effektiv og smartere måte å gjøre jobben på. Anleggssektoren kjennetegnes ikke av å være langt fremme i å ta i bruk nye teknologier, vi ønsker å være en pådriver i så måte. Vi tror det er mye å tjene på å utforske og å bli kjent med nye miljøer, ny kompetanse og nye verktøy.

Vi skal åpne ytterligere 50 km trafikksikker firefelts vei inneværende år. Dette er veier som binder bo- og arbeidsmarkeder sammen, som åpner for mobilitet, vekst og økt konkurranseevne for næringslivet. Da må vi sørge for at veien leverer både på kvalitet, kapasitet og tilgjengelighet.

Powered by Labrador CMS