Knuste havnearbeiderne i retten

Norsk transportarbeiderforbund (NTF) tapt så det sang i Arbeidsretten, og dommen begrenser havnearbeidernes fortrinnsrett.

Publisert Sist oppdatert

  NHO Logistikk og Transport (NOHlt) og NTF har vært dundrende uenige om private havner har lov å bruke egne ansatte til lasting og lossing, all den tid registrerte havnearbeidere har hatt en fortrinnsrett til dette arbeidet.

Det er dette punktet i tariffavtalen det har vært uenighet om:

«For fartøyer på 50 tonn dw. og derover som går fra norsk havn til utenlandsk havn eller omvendt, skal losse- og lastearbeidet utføres av losse- og lastearbeidere. Unntatt er all lossing og lasting ved bedriftens egne anlegg, hvor bedriftens egne folk anvendes til lossing eller lasting.»

NTF har ment at unntaket nevnt i siste setning kun gjelder bedrifter der lasting og lossing skjer i forbindelse med produksjon, mens NHOlt har ment at dette også gjelder private selskaper, som for eksempel havner, som kun driver godshåndtering.

Alle de syv dommerne i Arbeidsretten ga NHOlt medhold, og dommen kan ikke ankes.

- NHOs tolkning vil bidra til flere faste ansettelser og sikre lønns- og arbeidsvilkår, mener Arbeidsretten.

- Dette er helt uforståelig. Dette undergraver både tariffavtalen og ILO-konvensjonen som beskytter havnearbeiderne, sa en oppgitt 1. nestleder i NTF, Lars M. Johnsen til Transportarbeideren.

I dommen står det: «Unntaket gjelder etter sin ordlyd både bedrifter som disponerer havneområder hvor det losses og lastes produkter fra egen produksjon, og bedrifter som losser og laster som ledd i alminnelig godshåndtering i havn som bedriften har eksklusiv rådighet over.»

– Det er positivt i forhold til arbeidet med å etablere moderne terminalselskaper, og jeg håper at vi i samarbeid med NTF kan få til effektive havneterminaler, sier Viseadminsitrerende direktør, Thor Chr. Hansteen i NHOlt til Frifagbevegelse.no.

I og med at dommen fra Arbeidsretten ikke kan ankes, utelukker ikke Johnsen at en mer konkret unntaksbestemmelse må på plass i fremtidige tariffavtaler.

 

– Det må vi vurdere, for om man skal ta Arbeidsretten på ordet, vil dette unntaket bety at det ikke vil bli mange havner igjen som kan omfattes av tariffavtalen, sier Lars M. Johnsen.