På grunn av tingrettens midlertidige forføyning har Norwegian Gannet kommet i drift de siste par ukene. Her henter skipet opp laks fra et anlegg ved Farsund.
På grunn av tingrettens midlertidige forføyning har Norwegian Gannet kommet i drift de siste par ukene. Her henter skipet opp laks fra et anlegg ved Farsund.

Hav Line trekker ministerens habilitet i tvil

Hav Line har klaget på fiskeriminister Harald T. Nesviks vedtak, som gjør at slaktebåten Norwegian Gannet ikke kan drives etter planen, og trekker samtidig statsrådens habilitet i tvil.

Publisert

I begynnelsen av desember i fjor, omgjorde Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) et vedtak fra Mattilsynet om at slakteskipet Norwegian Ganet kunne få føre skalt produksjonsfisk til rederiets anlegg i Hirtshals. Den omgjøringen satte i praksis stopper for den planlagte driften til slakteskipet, som med tilliggende infrastruktur har hatt en investeringskostnad på rundt 800 millioner kroner.

I januar kom Bergen tingrett med en midlertidig forføyning, som gjorde at Hav Line likevel kunne begynne sin virksomhet. Nå har Hav Line kommet ed en offisiell 45 sider klage på omgjøringsvedtaket NFD til Kongen i statsråd, melder Fiskeribladet.

Les om Hav Line-konseptet her.

I klagen trekker Hav Line fiskeriminister Nesviks habilitet i tvil, siden han før han ble statsråd hadde en ledende stilling i brønnbåtrederiet Sølvtrans, som er en direkte konkurrent til Hav Line. Hav Line fremmer tre punkter der statsrådens habilitet kan trekkes i tvil.

«For det første tilsier sakens karakter at det må stilles særlig strenge krav til fiskeriministerens habilitet. Dersom Hav Line metoden tillates vil det føre til betydelig og helt ny type konkurranse for den ordinære brønnbåtflåten som Sølvtrans, fiskeriministerens tidligere arbeidsgiver, er en stor del av. Hav Line representerer ikke bare en konkurrent, men står for en disruptiv teknologi, hvor det å redusere bruken av brønnbåter er en konsekvens av metoden», står det blant annet i klagen. Videre anfører Hav Line:

Fiskeriminister Harald T. Nesvik ønsker ikke at Hav Line skal få drive slik det er planlagt, til tross for at rederiet har fått offentlig støtte både fra Kystverket og Enova.
Fiskeriminister Harald T. Nesvik ønsker ikke at Hav Line skal få drive slik det er planlagt, til tross for at rederiet har fått offentlig støtte både fra Kystverket og Enova.

«For det andre tiltrådte fiskeriministeren sin stilling kort tid før Hav Line fikk de første tegn på en endring i NFDs syn på Hav Line metoden. Denne nærheten i tid er i seg selv et «særegent forhold», som er egnet til å så tvil om fiskeriministerens habilitet».

«For det tredje er det i seg selv egnet til å så tvil om fiskeriministerens habilitet, at NFD ved flere anledninger, før og etter Hav Line har fått anledning til å uttale seg om saken, gitt uttrykk for at beslutningen om å omgjøre Vedtaket allerede er tatt.»

Det er advokatfirmaet Thommessen som har skrevet klaget på vegne av Hav Line.

Ifølge NFD er Nesviks habilitet vurdert i forbindelse med saken i forkant av vedtaket.

«Saken anses å være av generell karakter, og at det ikke foreligger særegne forhold som tilsier at fiskeriministerens upartiskhet er svekket. Fiskeriministeren er dermed habil til å fatte vedtak i saken.»

Videre i klage påpeker Hav Line blant annet at NFD før Nesvik tok over, under forgjengeren Per Sandberg, var svært positive til Hav Lines konsept. Hav Line mener ministerbyttet er det eneste som kan forklare NFDs endrede holdning i saken.

«NFD har helt frem til august 2018 vært positive til Hav Line metoden, og det er først etter ministerbyttet at NFD endret sitt syn i saken. Dette er den eneste endringen som har skjedd, og som kan forklare NFDs helomvending i saken. Ministerens tidligere bakgrunn medfører derfor at det foreligger forhold i saken som er egnet til å svekke tilliten til ministerens habilitet, og derved også gyldigheten av Omgjøringsvedtaket og Avslagsvedtaket.», skriver Hav Line.

Les også: Her er Norwegian Gannet endelig i gang

Hav Line-metoden går ut på at slakteskipet Norwegian Gannet henter opp laks direkte fra merder på Sør- og Vestlandet, slakter dem om bord og kjøler dem raskt ned ved hjelp av RSW-teknologi (refridgerated sea water). Dette bevarer fiskens kvalitet svært godt og øker holdbarheten. Etter slakting frakter skipet fisken rett til Hav Lines hypermoderne mottaksanlegg i Hirtshals. På den måten kommer norsk laks svært mye raskere til det europeiske markedet, holder en høyere kvalitet og fjerner samtidig 50 fulle vogntog fra norske veier, per tur.

Det striden står om er såkalt produksjonsfisk. Dette er den tredje av tre kvalitetsnivåer for oppdrettsfisk, der de to andre er superior og ordinær. Forskrift om kvalitet og fiskevarer, paragraf 17 sier at sortering av slik fisk må skje i Norge, slik at produksjonsfisken ikke sendes til utlandet og skader omdømmet til norsk oppdrettsnæring.

Kommentar: Fishy business?

Det er denne bestemmelsen Mattilsynet godkjente at Hav Line kunne se bort ifra i høst, før NFD i desember overprøvde bestemmelsen.

Bestemmelsen stammer fra 1980-tallet, da fisk i stor grad ble omsatt hel, og synlige skader – som er kriteriet for å definere en fisk som produksjonsfisk – da lett kunne sees. I dag omsettes nesten ikke hel fisk, og den indre kvaliteten til en produksjonsfisk kan i realiteten være like høy som en superior fisk.

Dersom Hav Line må sortere ut og føre produksjonsfiske til Norge før Norwegian Gannet tar turen til Danmark, forsvinner det økonomiske grunnlaget for driften. Konsekvensen vil trolig bli konkurs, at hundre norske arbeidsplasser sto i fare, og at en norsk milliardinvestering ville vært bortkastet.