Sjøtransportens røst

OLSO: Hans Kristian Haram har hektiske dager. Jobben med å overbevise myndigheter og transportkjøpere om at sjøen er veien å gå, er lang og tøff.

Publisert Sist oppdatert

- Vi som jobber innenfor sjøtransporten har kanskje ikke vært flinke nok til å få frem for omverdenen hvor attraktiv sjøveien faktisk er blitt, innleder Haram, daglig leder av Shortsea Promotion Centre.

- Vi kjemper mot gamle myter, men veldig mye har skjedd bare på ti år. Når jeg snakker med vareeiere som har gått over fra vei til sjø, er gjennomgangsmelodien at de er overrasket over hvor greit det var. Det var ikke i nærheten så vanskelig som de trodde, sier Haram.

Han trekker frem at mange av rederiene har investert i større skip som har medført lavere enhetskostnad for kunden.

- Dessuten har rederiene kommet langt på service. Dør-dør er nå en veletablert tjeneste hos mange rederier. Tidligere var det en ulempe at man ofte måtte bestille flere transporter når sjøveien var innblandet. Dette er det nå slutt på, nå er det «one-stop-shopping» også hos rederiene. DFDS endret jo for eksempel navn til DFDS Logistics for å få frem at tilbudet er revitalisert, påpeker Haram.

«Velg sjøveien»

- På Oslofjordkonferansen tidligere i år kunne vi også presentere en rapport som viser at sjøtransporten er billigere enn lastebiltransporten. I enkelte tilfeller er besparelsen på hele 30%. Jo mer man skiper og jo nærmere man er havn, jo mer sparer man, er tommelfingerregelen, sier Haram.

- Nå må vi bare klare å formidle det glade budskap til omverdenen. Den jobben er vi godt i gang med nå, proklamerer han og tenker på kampanjen «Velg sjøveien» som vi omtalte i forrige utgave av Moderne Transport.  

Kampanjen som startet i Narvik 10. mai avsluttes i Oslo Havn 17. oktober, før containeren som «binder» minikonferansene sammen transporteres med bil den siste veien opp til Gardermoen og konferansen «Transport og Logistikk 2012».

Formålet med kampanjen er å invitere speditører og vareeiere til dialogmøter langs kysten.

- Ved å skape gode møteplasser kan man opplyse om hvilke muligheter som ligger i sjøtransporten for de som deltar. Vi er veldig opptatt at det skal være en dialog og ikke en monolog under disse arrangementene, derfor ønsker vi også innspill fra speditører og vareeiere for å finne ut hva vi i sjøtransporten må gjøre for å bli enda mer konkurransedyktige, sier Haram.

- Går det som vi ønsker, er det kanskje noen vareeiere eller speditører som vil tenke at «Kanskje sjøtransporten er noe for meg?». Så blir det eventuelt en prosess i etterkant hvilket rederi og hvilken havn man skal benytte.

Avhengig av lastebilen

Lastebilens fortrinn er fleksibiliteten, og at nærmest ethvert transportoppdrag i praksis vil bruke bilen på en eller flere deler av etappen.  

- Det er viktig å påpeke at bil og skip ikke er gjensidig utelukkende. Sjøtransporten er helt avhengig av biltransporten, og for mange av rederienes kunder er jo lastebilsjåføren sågar ansiktet utad og den eneste personen de ser. Vi er med andre ord ikke motstander av lastebilen, vår misjon i Shortsea Promotion Centre er ikke å overføre alt fra bil til sjø, men det godset som kan gjøre det med fordel for transportkjøper, poengterer han.

Stort overføringspotensial

- Det totale overføringspotensialet fra bil til sjø er estimert til 15 millioner tonn gods, dette er de tallene myndighetene forholder seg til og som inkluderer gods som transporteres mer enn 300 km. Å overføre alt er naturligvis urealistisk, men 1-2 millioner tonn gods bør kunne overføres relativt raskt. Det fordrer imidlertid at vi får økt gjennomslag hos transportkjøperne, erkjenner han.

- Produktet vi selger er Dør-Dør. Her er vår jobb å levere kostnadsbesparelser. Hele kjeden må være kostnadseffektiv. I en skipning fra Europa til Alnabru er skipets kostnad under 50% av transportkostnaden. Slaget står på land. Hvert eneste ledd teller, også lastebilen, sier han.

- Et produkt er en miks av bil og skip. Det er logistikkostnadene som er avgjørende, ikke transportkostnadene, understreker han.