2011 – AdBlue-truckenes inntog

GJELLERÅSEN: Kalmars nye stor-truck serie, DCF 180-250 som lanseres neste år er blant de første som omfattes av de nye, strengere motordirektivene neste år. Dieseltrucker med motoreffekt over 129 kilowatt må da ha et system som etterbehandler eksosen.

Publisert Sist oppdatert

Siden 1999 har EU-bestemmelser satt utslippsgrenser for off-road maskiner. Steg 1 var et første grep for å begrense utslipp, og i 2011 trer Steg 3b i kraft. Kort sagt betyr dette at alle nye dieselmotorer med effekt over 129 kilowatt må utstyres med et system som etterbehandler eksosen for å fjerne utslipp. Fra 2012 vil også motorer ned til 56 kilowatt omfattes av bestemmelsene.

SCR og AdBlue

En separat tank for påfylling av tilsetningsstoffet AdBlue vil være løsningen mange motorprodusenter velger. Kalmar benytter blant annet Volvo-motorer i sine trucker, og for disse motortypene og en del andre, er det såkalt SCR-teknologi som benyttes for å få ned NOx-utslippene. SCR står for ”selective catalytic reduction”. Dette medfører behov for AdBlue. Innen lastebilverdenen har dette vært kjent materie i flere år allerede. For uinnvidde kan teknologien kort beskrives som at utslipp fra motoren ledes til en SCR-katalysator som også får tilførsel av AdBlue (tilsetningsstoff som består av vann med 32% innblanding av urea/karbamid). I katalysatoren reagerer AdBlue med NOx’en og sørger for at utslippet til luften isteden blir tilnærmet ren nitrogen.

Tommelfingerregelen er at AdBlue tanken må fylles annenhver gang man fyller på diesel. For mange bedrifter vil det enkleste være å installere egne AdBlue-tanker på bedriftens område i tilknytning til fyllestasjon for diesel. For mindre truckbrukere kan man også komme seg unna med å ha20 literskanner med AdBlue lett tilgjengelig.

Alternativet EGR

En annen måte å redusere NOx-utstlippet på er gjennom EGR-metoden. ”Exhaust gas recirculation” går kort fortalt ut på gjenbruk av eksosen, ca. 30% av eksosen ledes tilbake til motoren igjen mens et partikkelfilter sørger for å rense resterende NOx-rester før eksosen går ut i friluft. Om motorprodusenten sverger til SCR- eller EGR-metoden varierer fra produsent til produsent.

Ny Kalmar-serie

Kalmar lanserer en ny serie stortrucker med løftekapasitet 18 til 25 tonn, DCF 180-250-serien. Truckene er nå på teststadiet og vil være markedsklare 2.kvartal neste år. De første modellene omfattes ikke av Steg 3b-bestemmelsene, men om kort tid vil både disse og flere av Kalmars modeller i Medium- og Heavy-segmentet utstyres med nye motorer som overholder kravene og som dermed vil være utstyrt med separate AdBlue-tanker.

DCF 180-250 erstatter den tidligere DCD 200-250-serien. Den oppmerksomme leser legger dermed merke til at den nye serien også fyller tomrommet som var mellom 18 og 20 tonn.

DCF 180-250-serien slekter på den tyngre serien DCF 280-520. Det mest i øyenfallende grepet som er gjort i forhold til utgående serie, er at modellene i F-serien har mer avrundete kanter som sikrer bedre sikt bakover fra førerhytta. I tillegg er det gjort andre grep innen chassisutforming, komfort og ergonomi. Det gjøres også endringer på motor og drivverk. Motorvolumet øker og motoren får økt dreiemoment i forhold til tidligere modell.

- Dette medfører blant annet at man får større effekt på lavere turtall. Dette gir igjen store drivstoffbesparelser. Med andre ord, mer produktivitet til lavere kostnad, sier Christian Raabe, salgssjef i Kalmar Norge.

Gode tider

Raabe kan fortelle om hektiske dager for ham og distriktssjef Jarle Finstad. 

- Det er god tilgang på ordre om dagen. Bedringen merket vi allerede i starten av 2010, men det har skutt fart etter sommeren. Spesielt er oppgangen stor innen industri, men det er også merkbar aktivitet innen havner og terminaler. Det er særlig i Light-segmentet (5-9 tonns løftekapasitet) vi har merket økningen, men også i Medium-segmentet (9-18 tonn), forteller Raabe.

- Om vi ser bort fra Norge, er det særlig Sverige samt Russland og øvrige Øst-Europa Kalmar har merket økt ordreinngang, skyter han inn.

Dette bidrar også til økt aktivitet ved fabrikken i Lidhult som ble bygget ut omfattende i forbindelse med at man la ned fabrikken i Ljungby. Fabrikken produserer nå hele Kalmars gaffeltruck-program fra 5 til 52 tonn (inkludert reach trucker), og staben på ca. 450 personer stiger i takt med økt ordreinngang.

Økt service

Også i Norge økes staben i disse dager. I dag ruller det ca. 15 mekanikere med egne servicebusser rundt på norske veier.

- Innen få måneder skal vi ha inn ti til. Økt etterspørsel, samt nye og gode serviceavtaler bidrar til opprustningen på servicesiden, sier Raabe.