Vogntog på E136 i Romsdalen. Bar veg. Det rasfarlige fjellet Mannen i bakgrunnen

Transportkjøpere har et samfunnsansvar for trafikksikkerhet

Hver dag kjører i overkant av 1000 tyngre kjøretøy inn og ut av Møre og Romsdal med gods. Det er viktig for sikkerheten til alle trafikanter at det dette er gode kjøretøy kjørt av en kompetent sjåfør som har sikret lasten godt. Bedriftene som kjøper disse transportene må også ta sin del av ansvaret.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Enkelt regelverk – i teorien

Kronikken er skrevet av signert Runar Inge Larsen (til venstre) og Jan-Erik Myhr, som har ansvaret for kontroll av tunge kjøretøy på vegene i Møre og Romsdal.

Fra 1. november til mandag etter 2. påskedag skal et vogntog ha med seg sju kjettinger som er tilpasset hjulene til kjøretøyet. Fra 15. november til 31. mars skal alle kjøretøy over 3500 kg ha merkede vinterdekk med minimum 5 millimeter mønsterdybde. Føreren skal selvsagt også utenfor disse datoene sørge for at kjøretøyet har nødvendig veggrep for å kjøre trygt. På papiret er reglene greie å forholde seg til. I den praktiske hverdagen kan det utarte seg litt annerledes.

Vår erfaring er at de største utfordringene kommer med utenlandske kjøretøy som ikke er i fast transport i Norge. Her varierer vinterutstyret i kvalitet. Vi ser at kjettingene enten er for lange, for korte eller har for dårlig kvalitet. Det er ikke uvanlig at sjåførene ikke kan legge på kjetting eller venter i det lengste med å legge dem på fordi sjåførene blir gjort økonomisk ansvarlig for kjettingene av sin arbeidsgiver.

Faste transportavtaler gir færre hendelser

Flere transportkjøpere har faste avtaler med utenlandske transportører. I disse avtalene er det satt krav til kjøretøy og sjåfører. I de senere årene har vi sett en klar, positiv utvikling på de utenlandske kjøretøyene som går i mer eller mindre fast rute. De er like godt utstyrt med dekk og kjettinger som norske kjøretøy og kjøres av sjåfører som har fått erfaring i å kjøre på krevende, norske vinterveger. For skal du inn eller ut av Møre og Romsdal må du nødvendigvis kjøre over en fjellovergang, der vær- og føreforhold kan bli krevende.

Hvem har ansvaret?

Det er enhver sjåførs juridiske ansvar at kjøretøyet er i forskriftsmessig og forsvarlig stand når kjøringen starter. Sjåføren er også ansvarlig for at bilen er forsvarlig lastet og trafikksikker under transporten. Dette er et stort ansvar.

I sin ferske stortingsmelding om trafikksikkerhetsarbeidet skriver regjeringen at de vil synliggjøre medvirkingsansvaret oppdragsgiverne har. Flere bedrifter i fylket vårt, og 150 bedrifter på landsbasis har allerede tatt et ansvar gjennom Statens vegvesens prosjekt Trygg trailer. I dette prosjektet får bedriftene en teoretisk og praktisk opplæring på dekk og kjetting og grunnleggende kunnskap om lastsikring og lastsikringsutstyr. Bedriftene får også en fast kontaktperson hos oss som de kan kontakte ved behov.

Nekter farlige transporter

Samarbeidet har allerede båret frukter. Flere bedrifter har for eksempel nektet å laste på kjøretøy med blankslitte dekk. Dette kan være et vanskelig valg. Ingen har som kjent så dårlig tid som en død laks. Likevel har ønsket om en trafikksikker transport veid tyngst og det fortjener bedriftene honnør for.
Det er selvsagt flere motiver for å ta et større ansvar for sikre transporter. Det er snakk om store verdier og de vil selvsagt at lasten skal komme fram hel og i rute. En annen drivkraft hos bedriftene som deltar i Trygg trailer-prosjektet er at de ønsker å ta ansvar for nærområdet sitt og trafikksikkerhet generelt. De ønsker ikke for alt i verden at transporter fra deres bedrift skal forårsake en ulykke.

Samfunnsansvar

Kjøp av transporttjenester blir mer og mer krevende fordi det i hovedsak handler om økonomi. Hvis en transportør kan spare penger, er mange villige til å strekke seg langt for å gjøre det. Vår frykt er at billigere transporttjenester gir lavere kvalitet som igjen vil føre til dårligere trafikksikkerhet.

Det er mange måter en bedrift kan ta samfunnsansvar på. Mange bedrifter har logoen sin på drakta til det lokale idrettslaget eller bidrar overfor lokalsamfunnet på andre måter. Trygg trailer-bedriftene er foregangsbedrifter med å ta et samfunnsansvar for trafikksikkerhet. Ved å bidra til at det er trygge kjøretøy og gode sjåfører som kjører inn og ut av deres bedrift, bidrar de også til at det blir tryggere både for de som bor i nærmiljøet og alle oss andre å ferdes i trafikken.

Myndighetsansvar

Vi i Statens vegvesen skal selvsagt gjøre vår del av jobben. Kontroller ute på vegen er et myndighetsansvar. Derfor har det vært en klar politisk prioritering å øke kontrollene av tunge kjøretøy siste årene. Sist vinter kontrollerte vi 1500 flere kjøretøy i Midt-Norge enn vi gjorde vinteren før. I år forventer vi å kontrollere enda flere tungbiler.

De siste årene har også standarden på brøyting og strøing økt. Vegene skal normalt være slik at de er gode å kjøre på vinterstid for kjøretøy som har dekk og kjettinger etter regelverket. På steder der det er spesielt krevende for vogntog, som for eksempel i Gråura mellom Sunndal og Oppdal, Brustuglia i Romsdalen og i Leikongbakkene i Herøy gjør vi ekstra tiltak for at de skal komme seg fram. Og noen få dager i året er vær og føre så krevende for alle at vi får utfordringer.

Trygt fram sammen

Vi ønsker ikke å skyve ansvaret vårt for kontroller over på bedriftene. Men vi ønsker at de skal ta ansvar for at vogntogene de sender ut har vinterdekk, har med kjettinger og har gjort forsøk på å sikre lasten. Derfor ønsker vi flere bedrifter inn i Trygg trailer-prosjektet. Slik at vi sammen kan jobbe for at vi alle skal komme trygt fram dit vi skal til rett tid, enten det er tiåringen på vei til fotballtrening eller skole, voksne på veg til og fra jobb eller en vogntogsjåfør på veg ut i Europa i tjeneste for næringslivet.

Powered by Labrador CMS