Norske veier tryggest i verden

Norge har mottatt europeisk trafikksikkerhetspris for målrettet arbeid for trygge veier.

Publisert Sist oppdatert

Den europeiske trafikksikkerhetsprisen "Road Safety PIN Award for Outstanding Progress in Road Safety" gikk altså i år til Norge.

Det er den uavhengige europeiske trafikksikkerhetsorganisasjonen The European Transport Safety Council (ETSC) som står bak prisen, som har vært utdelt årlig siden 2006. Norge tildeles prisen for eksemplarisk framgang i reduksjon av trafikkdrepte mellom 2001 og 2015.

– Dette er en pris jeg vil tilegne alle aktørene som gjennom en årrekke har arbeidet utrettelig og målrettet for å gjøre norske veier til de tryggeste i verden. Også trafikantene fortjener en stor del av æren, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Solid jobb

I sin begrunnelse viser ETSC til at antallet drepte på norske veier er redusert med 57 prosent siden 2001, fra 275 omkomne i 2001 til 117 i 2015. Ser man på perioden 2010 til 2015 ble antallet trafikkdrepte redusert med 44 prosent, og fra 2014 til rekordåret 2015 var reduksjonen på 20 prosent. Norge leder også an utviklingen dersom man ser på trafikkdreptes andel av befolkningen. Her gikk andelen ned fra 43 trafikkdrepte pr. million innbyggere i 2010 til 23 i 2015. Dette er den laveste andelen i Europa – og verden for øvrig.

– Den nedadgående trenden de siste årene er ikke tilfeldig. Det stadfester også denne prisen. Det er gledelig at vårt gode og langsiktige trafikksikkerhetsarbeid blir anerkjent av en seriøs og kompetent organisasjon som ETSC, sier Solvik-Olsen.

– Jeg er stolt av det trafikksikkerhetsarbeidet vi driver i Norge. Hver dag jobber vi for å gjøre veiene våre bedre og tryggere på flere måter, og nedgangen i antall trafikkdrepte gir motivasjon til å fortsette det viktige arbeidet for å bedre trafikksikkerheten. Antallet drepte på norske veier vil ut fra tilfeldigheter variere fra år til år, men den nedadgående trenden de siste årene er ikke tilfeldig. Det stadfester også denne prisen. Det er gledelig at vårt gode og langsiktige trafikksikkerhetsarbeid blir anerkjent av en seriøs og kompetent organisasjon som ETSC, sier Solvik-Olsen.

Satser på sikkerhet

ETSC viser til at den norske suksessen kommer av et konsistent, målrettet og langsiktig arbeid samt innføring av et bredt spekter av tiltak.

Av konkrete norske tiltak viser ETSC blant annet til:

Nasjonal transportplan 2010-2019, implementering av nullvisjonen og fastsettelse av etappemål om å halvere antall drepte og hardt skadde til maksimalt 500 drepte og hardt skadde i vegtrafikken innen 2024.

Utarbeidelsen av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017