- Staten må ta sjø-ansvar

Roar Johansen, leder av havneutvalget i KS Bedrift Havn, mener staten nå må ta et medansvar for å bygge ut og vedlikeholde havneinfrastruktur på land – på samme måte som det gjøres for vei og jernbane.

Publisert Sist oppdatert

- Uten en målrettet satsing vil det ta for lang til tid før hensiktsmessig infrastruktur er på plass. Og alt tyder da på at veitrafikken fortsetter å øke i rekordfart over landegrensene og mellom de store byene i Norge, understreker Johansen.

I en kronikk skriver han at regjeringen gjennom Nasjonal transportplan satser på utbygging av havneinfrastruktur for å realiseres den politiske visjonen her i landet om mer godstransport fra vei til sjø.

Effektiv omlasting

Ifølge Johansen er enklere og mer effektiv omlasting et viktig grep.

- Vareeierne er opptatte av pris og sikker levering. Derfor må omlastingsmulighetene mellom båt, bil og jernbane bli enklere og mye mer effektiv enn det de er i dag, skriver Johansen.

Han viser til at driften i Oslo Havn ble effektivisert med  20%-25% med kontinuerlig lasting og lossing av containerskip. - Vi erfarer også at tilleggstjenester knyttet til lagring, service og administrasjon er med på å gjøre havner mer attraktive som tilretteleggere i den helhetlige transportkjeden kundene ønsker.

Staten må bidra

- Staten må bidra til at statlige avgifter som belastes sjøveien, blir færre og lavere. Det må bli billigere å velge sjøtransport fremfor landeveien. Bare slik kan vi får flere trailere over på sikker og miljøvennlig skipstransport. Da blir det mindre kø på veiene også, skriver Johansen.