MOSS HAVN:

INNLANDSHAVN: Her i steinrøysa en drøy kilometer øst for E6, blir det snart fullt av containere. - Området er ferdig planert i løpet av januar, sier havnesjef i Moss, Øystein Høsteland Sundby.
INNLANDSHAVN: Her i steinrøysa en drøy kilometer øst for E6, blir det snart fullt av containere. - Området er ferdig planert i løpet av januar, sier havnesjef i Moss, Øystein Høsteland Sundby.

Moss Havn bygger innlandshavn

Jernbaneutbyggingen i Moss spiser store arealer fra Moss Havn, og man ble nødt til å ta grep. Havna har kjøpt nabotomta til Europris’ nye anlegg og etablerer en innlandshavn.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norges tredje største containerhavn fikk en stor utfordring da det ble klart at det skal bygges ny jernbanestasjon i Moss. Den nye stasjonen legges kloss inntil havna, og spiser deler av arealet. Og i den åtte år lange byggetiden blir arealene ytterligere redusert. I reguleringsplanen legges det opp til at så mye som 40 prosent av lagringsarealet på havna forsvinner i byggeperioden.

Det har ført til frykt for at Moss om kort tid kan stå helt uten en havn, noe som vil kunne være svært alvorlig for næringslivet i området. I havna prøver man i stedet å se mulighetene og ikke begrensningene, og benytter utfordringen som et spark bak for å tenke nytt. For i Moss Havn rigger man for vekst.

- Vi planlegger en vekst på 2,5 prosent per år, i tillegg til å tiltrekke oss store nye kunder, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby til Moderne Transport.

Går for 90.000 TEU

Rogalendingen fikk problemstillingen rett i fanget da han overtok som havnesjef før jul i fjor. I perioden Jernbaneverket skal bygge i Moss, fra 2017 til 2024, har Sundby ambisjoner om å øke containertrafikken fra 63.000 TEU i 2015 til 90.000 TEU i 2024.

- Jeg er ikke i tvil om at vi klarer 90.000 i 2024, men vi klarer det ikke på dagens areal. Dermed måtte vi tenke nytt, sier Sundby.

Mange steiner ble snudd, og det ble lagt planer om effektivisering på dagens areal, og det midlertidige begrensede arealet. Men viktigst er byggingen av en innlandshavn fem kilometer fra kaia, rett på den andre siden av E6.

Nabo med Europris

GODE NABOER: Europris’ nye sentrallager kommer på samme område som innlandshavnen, langs fylkesveg 120 like øst for Mosseporten.
GODE NABOER: Europris’ nye sentrallager kommer på samme område som innlandshavnen, langs fylkesveg 120 like øst for Mosseporten.

Der har Moss Havn kjøpt 20 mål tomt, rett ved siden av tomta der Europris er i ferd med å bygge sitt nye sentrallager på 60.000 m2 med åpning i 2019. I tillegg leier havna ytterligere 25 mål fra Europris. I det som nå er en steinrøys med anleggsmaskiner blir det om ikke lenge fullt av containere.

Selv om transport til innlandshavnen betyr et nytt containerløft, mener Sundby at det er økonomi i et slikt anlegg. Han nevner mange fordeler med innlandshavnen og beliggenheten. Den ligger bare halvannen kilometer fra E6, og lastebiler som henter gods her slipper å kjøre gjennom trafikkbelastede Moss sentrum.

- Det betyr sparte penger for transportøren. Hvis jeg ved å investere sparer noen for en krone, vil jeg ha litt av den krona. Det synes jeg at jeg har fortjent. Jeg mener at dette kan bli et konkurransefortrinn for Moss Havn. Regnestykket er ikke helt i mål, men jeg er sikker på at det skal gå opp, sier Sundby.

MISTER AREALER: Jernbaneutbyggingen i byen gjør at Moss Havn mister så mye som 40 prosent av arealene sine de neste åtte årene, forklarer havnesjef Øystein Høsteland Sundby.
MISTER AREALER: Jernbaneutbyggingen i byen gjør at Moss Havn mister så mye som 40 prosent av arealene sine de neste åtte årene, forklarer havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Elektrisk lastebil

I tillegg til bygging av anlegget får havna økte kostnader til interntransport fra kaia og til innlandshavnen. Her ser Sundby for seg bruk av elektrisk trekkvogn som en mulig løsning. Med så kort strekning og mulighet for lading i begge ender av pendelen vil elektrisk drift være ideelt, mener han.

Dessuten er det en fordel at havna kan frakte containerne fra kaia til innlandshavna utenom rushtiden, og dermed spare både tid og miljø. Ved innlandshavnen kan det også bli aktuelt med automatiserte porter og kraner, noe som kan bety at anlegget blir tilgjengelig for transportører 24 timer i døgnet.

Togpendel og automatisk lastebil

Jernbaneutbyggingen i Moss åpner også andre muligheter for havna. Når den nye stasjonen er ferdig, ligger det klart et sporveksler som kan forsyne et jernbanespor inn på havneanlegget. På sikt håper Sundby at dette kan legge til rette for en togpendel til Vestby, dit 60 prosent av godset som går via Moss i dag skal.

Sundby ser også lenger inn i fremtiden. Riksvei 19, som går fra havna og opp til E6 er en aktuell strekning for helautomatiske lastebiler uten fører, mener han.

- Det er en kort strekning der det ikke vil være veldig dyrt å bygge ut nødvendig infrastruktur. Går det an å få til noe sånt, vil det være økonomisk gunstig, sier Sundby.

Viktig for miljøet

SITMA har på vegne av Moss Havn laget en rapport som tar for seg samfunnsnytten av Moss Havn. Det er det gjort en simulering av konsekvensene om Moss Havn skulle forsvinne. Ifølge rapportene vil miljøkonsekvensene være store.

Trolig vil 60 prosent av godset gå over på lastebil, resterende over til andre havner med lengre kjørevei til vareeier. Dette gir samlet 13.000 tonn CO2 pr år. I tillegg vil næringslivet får 40-60 mill i ekstra transportkostnader, ifølge rapporten.

- Til sammenligning har SITMA opplyst meg om at det i forslag til Nasjonal transportplan en gjengitt at «Utbygging av alle jernbaneprosjektene som gir reduksjon i klimagasser fra trafikken vil koste om lag 127 milliarder kroner og gi en reduksjon på 37.000 tonn CO2 i året», forklarer Sundby.

Det er rundt fem kilometer fra Moss Havn til den innlandshavnen:

 

Powered by Labrador CMS