Merete Ruud Tuskin. Foto Moss Havn
Merete Ruud Tuskin. Foto Moss Havn

Farvel til havn – i denne omgang

- Havnene i Oslofjorden er gode samarbeidspartnere – og konkurranse er sunt og nødvendig.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kvinnen som sier dette er Merete Ruud Tuskin. Hun hadde over 13 år bak seg i Moss Havn KF, da hun i august startet opp i ledergruppen i MOVAR IKS, som økonomi- og administrasjonssjef.

MOVAR er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. MOVAR leverer tjenester som innbyggerne og næringslivet i regionen er avhengig av, og som det ikke vil gå lang tid før man vil etterlyse hvis de uteblir. Dette dreier seg om produksjon av omlag syv millioner kubikkmeter godt drikkevann, rensing av cirka 6,5 millioner kubikkmeter avløpsvann for å opprettholde en ren fjord, innsamling og forsvarlig håndtering av 105 000 tonn avfall, samt brann, feiing og redningstjenester til regionens innbyggere.

Fikk mer ansvar

Merete Ruud Tuskin strtet opp i Moss Havn 1. mai 2005 – den gang som økonomi, administrasjons- og personalleder. Havnesjefen den gang het Reidar M. Hansen. I november 2007 og i fire år var Ruud Tuskin assisterende havnesjef i Moss Havn KF.

- Daværende havnesjef Reidar Hansen så allerede den gang behov for å kommunisere ut Moss Havns betydning til havnens interessenter. En slik oppgave er ingen quick fix, men krever mye tid og kontinuerlig arbeid. Reidar opprettet som følge av dette behovet en ny stilling, som jeg da trådte inn i, forteller Ruud Tuskin.

Hun fortsatte som assisterende havnesjef i Moss, men i november 2011, ble hun i tillegg også markedssjef for Havnealliansen. Denne alliansen var mellom havnene Moss, Borg og Horten. Fra januar 2013 og i to år var tittelen hennes økonomidirektør for Havnealliansen. Da alliansen forvitret i 2015, fikk hun tittelen økonomi- og markedssjef i Moss Havn KF.

Usikre eiere

- Havnealliansen var et innovativt og nyttig samarbeid som ble godt mottatt av næringslivet. Men, etter hvert som samarbeidet utviklet seg så Havnealliansen at full synergieffekt først ville oppnås ved en sammenslåing av havnene til ett felles selskap. Endring fra havnesamarbeid til havnesammenslåing innebar også en endring av eierforhold hos de ulike eierne. Det var etter min oppfatning denne faktoren som felte Havnealliansen, forteller Merete Ruud Tuskin.

- Moss Havn seilte i medvind. Dere knivet med Larvik om å være den nest største containerhavna etter Oslo. Hvordan opplevde du det å jobbe i havneadministrasjonen i Moss?
- Å arbeide i Moss Havn var svært lærerikt. Selv om Moss Havn konkurrerte med andre havner i Oslofjorden var vi også gode samarbeidspartnere og delte gjerne våre erfaringer oss imellom. Litt konkurranse er både sundt og nødvendig, og det skaper fokus på hvordan man på best måte kan møte kundenes behov, svarer Merete Ruud Tuskin.

Tar med seg lærdom

-Når du ser tilbake - hvilke erfaringer har du fått med deg fra havn, som du kan ta med deg i din nye jobb?
- Jeg har fått med meg viktig erfaring fra både forretningsmessig perspektiv, ledelsesperspektiv og ikke minst fra det å være en god team player. I min nye jobb vil jeg dra nytten av stort sett det meste, som jeg har lært i mine ulike roller i Moss Havn. Havnemiljøet i Norge er et fint miljø, og det er selvsagt vemodig å ta farvel med gode kollegaer. Men - nye muligheter har åpnet seg for meg, og jeg ser veldig frem til å komme godt i gang med nye og spennende oppgaver i MOVAR, avslutter Merete Ruud Tuskin – før hun styrter tilbake til sin nye jobb, hvor hun forøvrig trives veldig godt.

Powered by Labrador CMS