GODE ARGUMENTER: Roger Solheim, Solkom, Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn og Stian Grøthe,  direktør for politikk og myndighetskontakt i Sjømannsforbundet, er sentrale i Godsalliansen, som håper å overbevise Ketil Solvik-Olsen om å satse mer på sjø og jernbane.
GODE ARGUMENTER: Roger Solheim, Solkom, Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn og Stian Grøthe, direktør for politikk og myndighetskontakt i Sjømannsforbundet, er sentrale i Godsalliansen, som håper å overbevise Ketil Solvik-Olsen om å satse mer på sjø og jernbane.

Satte Solvik-Olsen på sporet

Godsalliansen har ikke vært imponert over regjeringens innsats for overføring av gods til sjø og bane. Nylig møtte de samferdselsministeren og fikk ham til å lytte.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er bred enighet om at gods som i dag transporteres med lastebil mer enn 300 km, skal overføres til sjø eller bane innen 2030. Men ingen gjør noe særlig med det.

– Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak, sa riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding fra Riksrevisjonen, etter å ha levert en svært krass rapport om myndighetenes innsats i kampen om å overføre gods fra vei til sjø og bane i vinter.

Samlet om felles mål

Konklusjonen i rapporten var at man for å få til slik godsoverføring er avhengig av en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker.

Dette har aktørene som har samlet seg i Godsalliansen selvsagt vært klar over lenge. I fjor sommer samlet NSB, Cargo Net, Kystrederiene, Sjømat Norge, Maritimt Forum, Zero, KS Bedrift Havn, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det Norske Maskinistforbund, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund seg, med mål om å spille inn konstruktive løsninger til kommende NTP og samtidig ha både pondus og kraft bak innspillene. Alliansen kom i stand etter initiativ fra Norsk Sjømannsforbund.

Forrige uke møtte alliansen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, for å gi ham noen vennlige, men bestemte råd, om hvordan godset kan penses over på skinner og sjø.

– Det var et veldig bra møte. Vi er enige om målsettingen. Samferdselsministeren lyttet til det vi hadde å si, og om også med en del positive tilbakemeldinger, sier Roger Solheim, som er sekretariatsleder i Godsalliansen, til MT.

– Mye av dette er tiltak som ikke koster så mye, det handler mest om å legge til rette

Roger Solheim, Godsalliansen.

Konkrete forslag

Hovedtanken bak Godsalliansen er å kunne påvirke og gi innspill til Nasjonal Transportplan. Men med seg til Ketil Solvik-Olsen hadde de også en del konkrete og mer kortsiktige forslag:

  • Kjøreveisavgiften på jernbane må kompenseres slik det gjøres i Danmark og Tyskland.
  • Kabotasjereglene for utenlandsk lastebiltrafikk må ikke liberaliseres.
  • Tiltaket i NTP med statlige midler til miljøvennlige og effektive havner må følges opp i statsbudsjettet.
  • Det må legges en overordnet plan for vei og bane til havn.

– Mye av dette er tiltak som ikke koster så mye, det handler mest om å legge til rette, sier Roger Solheim.

Rett ved veien, ligger jernbanesporet ofte ubrukt. Her et sjeldent tilfelle av det motsatte, da BAMA Logistikk sendte et eget tog med varer til Bergen i påsken.
Rett ved veien, ligger jernbanesporet ofte ubrukt. Her et sjeldent tilfelle av det motsatte, da BAMA Logistikk sendte et eget tog med varer til Bergen i påsken.

Glad for innspill

På møtet opplevde Solheim samferdselsministeren som lyttende og positiv, samt glad for alle innspill.

– Det mest konkrete var at han ønsket en rundebordskonferanse for å diskutere Kystverkets rolle og ansvar i dette perspektivet, så snart en ny kystdirektør får satt seg godt til rette i stolen, sier Solheim.

Kjell-Olav Gammelsæter i KS Bedrift Havn er sikker på at Ketil Solvik-Olsen setter pris på innspill, selv om de kommer med en liten dose kritikk på kjøpet. Poenget er ikke å skape en konflikt, men å finne gode løsninger.

– Det må være interessant for ham å høre på en så bred allianse med et felles budskap. Det må være viktig for ham å lytte til det. Har han reell vilje, vil han få til noe av dette, sier Gammelsæter.

Kort fortalt er ikke medlemmene i Godsalliansen spesielt imponerte over regjeringens innsats for godsoverføring.

– Riksrevisjonens rapport må tas på alvor. Jeg er litt bekymret når jeg ser Solvik-Olsen sitt tilsvar til Riksrevisjonens rapport. Han prøver å politisere og skylder på forgjengeren. Men det er foreløpig ingenting som tyder på at jernbane og sjø vil komme bedre ut nå, sa Gammelsæter, direktør i KS til Moderne Transport, i forkant av møtet.

Lastebilen tar veksten

For det er lastebilen som stikker av med mesteparten av veksten i godstrafikken, mens det blir smuler igjen til de andre aktørene.

Mulighetene ligger der, mener Stian Grøthe, som er direktør for politikk og myndighetskontakt i Sjømannsforbundet, med røtter i Hemsedal.

– Når man kjører i 50–60 km/t opp til Hemsedal bak lastebiler på svingete veier, samtidig som man kikker bort på skinnene til Bergensbanen som ligger der ubrukt, tenker man jo at dette må det være mulig å gjøre noe med, sier han.

Videre understreker Godsalliansen at de gjerne samarbeider med norske lastebileiere og NLF, og at disse partene har flere sammenfallende interesser.

– Både vi og NLF er sterkt imot liberalisering av kabotasjereglene. Dessuten vil en større andel av importen via sjøen eller jernbanen føre til færre utenlandske lastebiler i Norge, siden innenlands transport i utgangspunktet er forbeholdt norske lastebiler, sier Roger Solheim.

Powered by Labrador CMS