Geir A. Mo, adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF): - For oss er det transport som gjelder, og at våre medlemmer leverer de beste transportløsningene, noe som i de aller, aller fleste tilfeller involverer en lastebil. Foto: Per Dagfinn Wolden
Geir A. Mo, adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF): - For oss er det transport som gjelder, og at våre medlemmer leverer de beste transportløsningene, noe som i de aller, aller fleste tilfeller involverer en lastebil. Foto: Per Dagfinn Wolden

Økte krav må møtes med økt profesjonalisering

Norske transportbedrifter møter stadig flere krav – både fra samfunnet og kunder.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Om spalten:

Kommentaren er skrevet til Transport Inside (TI), bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad og leses av flere tusen bransjeinvolverte personer.

TI setter ekstra søkelys på bransjen med å invitere noen sentrale aktører til å formidle dagsaktuelle bransjetema i sin faste spalte, Innsikt.

Innspillene rullerer mellom aktørene i TI som kommer ut hver 14. dag.

Tidsskriftet er en del av samme mediehus (Bjørgu AS) som Moderne Transport og Anlegg&Transport, Mtlogistikk.no og AT.no.

Disse er faste bidragsytere i Transport Insides Innsikt: Erling Sæther, Flowchange, Geir A. Mo, adm. direktør Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Sverre Myrli (Ap), medlem i Stortingets samferdselskomité, Jan Ola Strandhagen, professor logistikk ved NTNU, fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner og Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Redaktør for Transport Inside er Per Dagfinn Wolden.

Fra samfunnet gjennom blant annet stadig strengere utslippskrav og strenge regler ved offentlige innkjøp, og fra kundene fordi transportkjøperne i stadig større grad ansvarliggjøres der det avdekkes lovbrudd. På toppen av det hele vil nye, og tydeligere, regler for veitransport i EU gjøre seg gjeldende også i Norge i årene som kommer. NLF arbeider derfor for å profesjonalisere våre medlemsbedrifter, slik at de med enkelhet kan møte disse kravene. For å oppnå dette er kvalitetsprogrammet Fair Transport vårt fremste virkemiddel.

Transportnæringen har aldri vært søndagsskole. Den er preget av knallhard konkurranse og små marginer. Og dessverre en del useriøse aktører som gir blaffen i gjeldende regelverk for å kutte prisene sine. Heldigvis ligger det nå an til at også transportkjøperne i større grad skal ansvarliggjøres for sine valg når det avdekkes ulovligheter. Det er derfor avgjørende at våre medlemsbedrifter må kunne dokumentere på en etterprøvbar måte, at de følger gjeldende lover og regler. For å henge med i svingene må den enkelte transportbedrift derfor ta del i en kontinuerlig profesjonaliseringsprosess. Det var på denne bakgrunnen NLF lanserte kvalitetsprogrammet Fair Transport – for å hjelpe NLFs medlemsbedrifter å hevde seg i konkurransen.

Fair Transport er, til tross for at det har vært på plass et par år, fremdeles i oppstartsfasen. Så langt er programmet en suksesshistorie. Blant bedriftene som har sertifisert seg forteller flere om økt interesse fra kundene, med økt oppdragsmengde som resultat. Men denne suksessen betyr også at vi må være på vakt, da det alltid finnes en risiko for at mindre seriøse bedrifter med glanset overflate vil forsøke å bli en del av det gode selskap. Det kan det være ulike grunner til. Det mest opplagte er at det gir dem økt kredibilitet og enklere adgang til markedet. I tillegg vil det også finnes en risiko for at bedrifter med dårlige hensikter ønsker å undergrave vårt arbeid og ødelegge for programmet.

NLF var fra starten forberedt på at dette kunne bli en utfordring. Vi har derfor systemer for å fange opp dette. Systemer som beviselig virker. Nylig hadde vi en sak på bordet der det ble stilt spørsmål ved om hvorvidt en sertifisert bedrift fortsatt tilfredsstilte kravene til medlemskap og sertifisering. I tråd med NLFs vedtekter ble det raskt tatt affære, og vedkommende bedrift har ikke lenger sertifisering i påvente av at saken behandles i forbundets organer. Fair Transport er ikke, og skal ikke være, en sertifiseringsordning for utenlandske bedrifter som etablerer seg i landet med det for øye å hjelpe sitt utenlandske morselskap å kjøre mer kabotasje eller tredjelandskjøring med utgangspunkt i Norge. Dette er ikke den eneste bedriften som enten har blitt fratatt eller nektet Fair Transport-sertifisering, og det blir nok heller ikke den siste.

Imidlertid registrerer vi at noen mener slike enkelttilfeller tyder på at Fair Transport-prosjektet ikke har lykkes. Vi mener det dokumenterer det motsatte.

At sertifiserte Fair Transport-bedrifter blir gått nøye etter i sømmene tyder på at sertifiseringen skaper høye forventninger til kvalitet på leveransene. Og det er akkurat slik vi ønsker det skal være!

Enkelt oppsummert kan man si det slik; For en transportbedrift skal det være vanskelig å oppnå Fair Transport-sertifisering, og på den andre siden skal sertifiseringen være lett å miste. Hardt arbeid hver eneste dag er den eneste måten norske transportbedrifter kan opprettholde og styrke integriteten sin og kvaliteten sin. Det er det Fair Transport handler om, og det er det som bidrar til å styrke seriøse, norske transportørers konkurranseevne.

Powered by Labrador CMS