NLF mener dette er eksempel på utenlandske transportører som tydelig signaliserer at Norge er hovedmarkedet

NLF: - Kraftig kabotasjevekst

Fra 2015 til 2016 har andelen NLF-bedrifter som mister oppdrag til kabotasje økt. Størst er andelen blant langtransportørene, men også transportsentralene melder nå om flere tapte oppdrag til utenlandske aktører.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Dette er enda et signal om at myndighetenes oversikt over kabotasjeproblemet er svært mangelfull, sier NLF-direktør Geir A. Mo i en pressemelding.

Tallene som fremkommer i NLFs konjunkturundersøkelse styrker NLFs mistanke om at omfanget av kabotasje, lovlig og ulovlig, er stigende.

Blant dem som kjører nasjonal og internasjonal langtransport, sier 43 prosent at de opplever å miste oppdrag grunnet kabotasje. Det er en økning mot 2015, hvor 29 prosent av de spurte svarte at de hadde mistet oppdrag til kabotasje.

Han har lenge påpekt «den åpenbare avstanden mellom politiske uttalelser og praktisk håndheving av kabotasjeregelverket».- Det er for oss ingen tvil om at omfanget av kabotasje er langt høyere enn myndighetene erkjenner, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Transportsentralene merker presset

Nå er det heller ikke bare langtransportører som merker presset fra utenlandske konkurrenter; også transportsentralene melder nå i fra om flere tapte oppdrag som følge av økt kabotasje.

I 2015 opplyste elleve prosent av transportsentralene at de hadde mistet oppdrag som følge av kabotasje. I 2016 hadde denne andelen økt til 31 prosent. Også innen renovasjon er det flere som nå oppgir at de taper kontrakter grunnet konkurranse fra utlandet.

Frykter økt liberalisering

NLF mener at forslaget til EUs kommende veipakke inneholder detaljer som kan slå svært uheldig ut for den norske veitransportnæringen, og i verste fall øke gapet mellom pris og kvalitet.

- Slik forslaget foreligger, vil det blant annet være mulig å kjøre fritt i Norge i inntil fem dager, og for å få tilgang til markedet trenger du bare ha med deg en mikroskopisk last over grensen. Det er ikke bra verken for konkurransesituasjonen, for trafikksikkerheten eller for miljøet, sier NLF-direktøren.

Powered by Labrador CMS