Anleggsarbeidene er i gang i det kommende industriområde i Bamble kommune.
Anleggsarbeidene er i gang i det kommende industriområde i Bamble kommune.

Starter med en rekke branner

Om du observerer røyk fra der havneområdet på Frier Vest industriområde skal ligge, få ikke panikk. Fra nå av og til begynnelsen av oktober, skal 15 hus og hytte fjernes.

Publisert

Grenland Havn opplyser at Grenland Brann og Redning skal, hvis forholdene tilsier at det er forsvarlig, gjennomføre brannøvelser på disse husene i perioden fra 18. september og frem til starten av oktober. Dette blir den mest omfattende nedbrenningsøvelsen som Grenland Brann og Redning har gjennomført. Cirka 120 brannmannskaper får delta i såkalte varme øvelser.

- Virkelighetsnære øvelser er verdifullt for brannmannskapene for å kunne opprettholde evnen til å redde liv, opplyser Grenland Havn.

Ble til en håndfull

Hva som i fremtiden kommer til å befinne seg av industri på Frier Vest, er pr. i dag ukjent.

-En batterifabrikk på Frier Vest rykker stadig nærmere, slo Grenland Havn fast, da Joint Battery Initiative, kuttet tilbyderlisten på attraktive næringsareal ned fra tyve til fire i slutten av august.

Joint Battery Initiative et samarbeidsprosjekt mellom industrikonsernet Hydro, energiselskapet Equinor og teknologiselskapet Panasonic. Målet er å bygge en batterifabrikk på et sted i Norge Det var et 80-talls tilbydere med over 100 lokasjoner som sendte inn sine tilbud etter utlysning av prosjektet i desember i fjor. Og Frier Vest i Bamble var én av de fire som overlevde en grundig prosess og som nå Joint Battery Initiative ønsker å gå videre med.

De fire er:

  • Frier Vest i Bamble kommune i Grenland, Telemark.
  • Tegneby i Våler, Østfold.
  • Haugaland Næringspark i Tysvær, Rogaland.
  • Heggvin Næringsområde i Hamar og Løten, Innlandet.

- Attraktivt

Det er absolutt å anta at jubelen gikk i taket i Grenlands-traktene, da nyheten ble kjent. Nylig avtroppende havnedirektør i Grenland, har tidligere sagt til Moderne Transport at det å komme blant de fire, ville være en viktig tilbakemelding å få. Ja, regelrett et kvalitetsstempel.

-Vi har arbeidet med realiseringen av Frier Vest en lang tid og har hatt trua lenge. Det er godt å få bekreftet at Frier Vest er en av Norges mest attraktive industrilokasjoner, sier Roy Vardheim, styreleder i Frier Vest.

Jobber iherdig videre

Geir Vala, daglig leder i selskapet, fortsetter:

- Vi har ferdigregulert havn og tilliggende industriarealer og arbeider med regulering av ytterligere tre kvadratkilometer. Det er her batterifabrikken vil komme. Reguleringsarbeidet pågår med fullt trykk. Viktig infrastruktur, som blant annet kraft, arbeides det med hver dag. Vi skal være klare når Joint Battery Initiative er klare. Parallelt med dette, arbeider vi selvsagt med flere mulige kunder til det som blir Norges desidert største industripark. Også leverandørindustrien i Grenland viser økende interesse for området på Frier Vest.

- Sammen med Herøya, er Frier Vest den mest selvsagte klyngen for utvikling av grønn industri i Norge. Vi har infrastrukturen, kunnskapen og arealene. Vi ønsker Joint Battery Initiative velkommen, avslutter styreleder og daglig leder nærmest i kor.

Brexit-problemet

Det store usikkerhetsmomentet er at batterifabrikken kan risikere å bli lagt utenlands – om ikke Norge makter å få til en tollavtale med Storbritannia nå som øyriket er ute av EU. Forhåpentligvis er rikspolitikere og departement klar over situasjonen, slik at Norge ikke mister minimum 2.000 arbeidsplasser til et annet sted i Europa.

Vil bli flust av jobber

Har du fulgt sånn nogenlunde med på nyhetene det siste halve året, har du helt sikkert fått med deg at etableringen av batterifabrikker er ønsket både her og der. Ifølge en rapport fra LO, NHO og batteriaktører i Norge, som ble offentliggjort på forsommeren i år, kan det kan skapes fra 14.000 til 30.000 batterijobber i Norge. Derfor haster det å finne en løsning med Storbritannia.

Og foruten at batterifabrikker skaper nye arbeidsplasser, vil også utviklingen av næringsareal alene gi gode synergieffekter til bygg- og anleggsbransjen.

På mange fronter

Grenland Havn opplyser at det jobbes på mange fronter for å realisere planen om bærekraftige næringsetableringer på Frier Vest. Denne høsten starter anleggsarbeidet. Det betyr at omgivelsene vil kunne registrere synlige endringer i området hvor en ny og moderne havn skal etableres.

- Området ved Bukkholmene, Feskjæret og Slotjenna er i reguleringsplanen fra 2021 avsatt til offentlig havn. Området ligger mellom ØPD-tomten på Asdalstrand og Rønningen Industriområde/Ineos. I nær fremtid vil utskipning av blokkstein og pukk fra det lokale steinbruddet som drives av Norsk Pukkservice AS, flyttes fra Skjerkøya til ØPD-tomta på Asdalstrand, opplyser Grenland Havn.

Trinnvis utbygging

Havnen opplyser at ulike fagmiljøer i disse dager er i gang med forberedende arbeider for etablering av utskipningsløsning for stein, og for utfylling av området hvor det etter hvert skal etableres havn.

Det foregår blant annet arkeologiske utgravninger på syv ulike steder på området, geotekniske undersøkelser gjennomføres, og tette bestander av vannplanten vasskrans er flyttet til egnede lokaliteter. Dette arbeidet pågår parallelt med planleggingen av en trinnvis videre utbygging av kaianlegg. Utbyggingstakten vil avgjøres av hvilke næringsetableringer som i årene fremover kommer til Frier Vest. På Frier Vest kan vi tilby en attraktiv kombinasjonen av store arealer, grønn energi, sjøtransport, utilities og beliggenhet i en region med høy industrikompetanse. Dette er kriterier som mange aktører både i Norge og internasjonalt verdsetter når de søker lokasjon for bærekraftig ny industri, opplyser Grenland Havn.

Powered by Labrador CMS