Banen Nor og Jernbanedirektoratet ønsker å øke kapasiteten på kombitransporter mellom Oslo og Trondheim, Narvik og Bergen.
Banen Nor og Jernbanedirektoratet ønsker å øke kapasiteten på kombitransporter mellom Oslo og Trondheim, Narvik og Bergen.

Foreslår å øke godskapasiteten

Bane Nor og Jernbanedirektoratet vil prioritere persontog rundt byene og gods på de lange strekningene.

Publisert Sist oppdatert

Den 31. mars leverte Jernbanedirektoratet og Bane Nor en felles tilråding for prioriteringer i kommende Nasjonale transportplan.

- Vi har foreslått tilbudsforbedringer der de har størst nytte for samfunnet og størst påvirkning på klima- og miljømålene, det vil si persontrafikk inn og ut av byene og gods på de lange strekningene, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Vil ha mer kombigods

Rådet fra Jernbanedirektoratet og Bane Nor på kort sikt, er å prioritere tiltak som kan gi mulighet for å kjøre flere tog i Oslo-området, bedre nettdekning og flere tog på Vossebanen. I tillegg er forslaget å øke kapasiteten for kombigods på strekningene mellom Oslo og Narvik, Bergen og Trondheim.

Jernbanedirektoratet foreslår videre å prioritere to tog i timen på Trønderbanen i første del av planperioden. Bane Nor foreslår å fullføre dobbeltsporet til Hamar stasjon og oppgradering av stasjonen.

Mer driftsstabilitet

Jernbanedirektoratet og Bane Nor foreslår en betydelig økning i rammene for vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur.

- Det har vært en del utfordringer med driftsstabiliteten, og infrastrukturinvesteringer til drift og fornyelse av jernbanenettet, vil gi mye bedre vilkår for godstrafikken, sier Stein Batalden, leder for seksjon for markedsanalyse i Jernbanedirektoratet, til MT.

Et viktig mål for våre forslag til prioriteringer er å tilrettelegge for at enda flere kan ta mer tog. For de reisende og vareeierne er det viktigste at toget går, og at det går når det skal.

– For å fornye tilliten til jernbanen må punktligheten forbedres. I vår anbefaling til departementet foreslår vi derfor en vesentlig styrking av vedlikehold på jernbanen. Samtidig mener vi det er viktig å fullføre prosjekter som vi er i gang med. Samlet mener vi dette vil gi et bedre togtilbud for de reisende i neste NTP-periode, sier Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane Nor.

Det er også et ønske om å kunne kjøre lengre og raskere godstog på de mest trafikkerte kombitogstrekningene. Her er det ingen trylleformel, men Batalden i Jernbanedirektoratet sier at en stadig utbygging gradvis vil bedre mulighetene.

- Vi ønsker at godstransporten skal utvikles ytterligere slik at kostnaden kan gå ned. Da må man legge til rette for raskere og lengre tog. Det går på utbygging av eksisterende krysningsspor og bygging av nye, samt oppgraderinger på terminalene, sier han.

Nye tog kan gi økt kapasitet

Den største begrensningen for utvikling og vekst i togtilbudet, er at kapasiteten på infrastrukturen på flere strekninger er fullt utnyttet. Det er ikke plass til flere tog.

- Vi har foreslått å øke kapasiteten gjennom å kjøpe nye tog som har plass til flere passasjerer. Vårt råd er å erstatte en fjerdedel av dagens togmateriell de neste fem årene, og å erstatte en ny fjerdedel fra 2030. Med nye tog kan vi øke kapasiteten på lokaltogene rundt byene med opptil 40 prosent, sier Sletta.

Powered by Labrador CMS