Med Hirtshals i sikte

Det er bare et tidsspørsmål før en sjøveis godsrute mellom Midt-Norge og Hirtshals er i gang.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nord jyllandske sjøfartsbyen er anløpsstedet for den mest kostnadseffektive og bæredyktige intermodalløsning for eksport av fersk fisk gjennom Europa.

Trekløveret Kristine Stokholm Østerballe, Linn Indrestrand og Jan Olav Bjerkestrand er ikke i tvil. De representerer Kysthavnalliansen Midt-Trøndelag. Til daglig arbeider de iherdig for den sjøveis godslinjen mellom Hitra og Hirtshals, og hvor også Rørvik Kysthavn kobles på etter hvert.

Kortest mulig

- Fra Hirtshals er det kortest mulig avstand og dermed kortest seiletid til de norske havnene, hvilket er avgjørende for å få hensiktsmessige ruter tilpasset oppdrettsselskapenes behov. Dette blir spesielt viktig etter at flere nordlige havner ønsker deltakelse i prosjektet, sier Kristine Stokholm Østerballe, innehaver og advokat i advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS.

Nå om dagen er dansken i hyppige forhandlinger mellom norske og danske sjø- og havnevirksomheter vedrørende oppstart av sjøruten mellom Norge og Danmark.

Perfekt landingssted

- Seiletid og frekvens er avgjørende faktorer i transporten av fersk fisk. Kysthavnen Hirtshals som ligger direkte til Nordsjøen og Skagerrak blir derfor et perfekt anløpssted, sier Jan Olav Bjerkestrand.

Seniorrådgiveren og prosjektlederen i Kristiansund og Nordmøre Havn er overbevist om at laksetransporten til havs kan konkurrere med veitransport.

- Vi har jobbet frem en løsning, hvor et Ro-Ro (roll on-roll off) skip med kapasitet inntil 100 trailere står for transporten. I fase 1 er det tiltenkt et skip på ca. 1000 lengdemeter, og som tar ca. 80 lastebærere. Dette vil øke i fase 2 når Kråkøya kommer inn, sier Bjerkestrand.

Selger fordelene

Linn Indrestrand skal selge Hirtshals til norske fiskeeksportører og formidle havnens fordeler som anløpshavn.

Hirtshals Havn har, som en av Danmarks største fiskerihavner, årelang erfaring med mottak av fisk og har et utstrakt samarbeid med flere andre norske havner allerede. Det er daglige forbindelser til fem destinasjoner i Norge samt anløp til Færøyene og Island. I februar ble det også etablert en direkte forbindelse mellom Hirtshals og Zeebrugge.

– Det samarbeides også med Color Line, Fjord Line og Smyril Line om å etablere forbindelse mellom hele Norge, Nord Atlanten og Zeebrugge, forteller Indrestrand som understreker at Hirtshals Havn har en unik geografisk plassering på vestkysten av Nord Jylland.

– Havnen har en sentral beliggenhet i Skandinavia, med tilknytning til motorvei, bane, LNG bunker og kombiterminal rett ved ro/ro terminalen. I løpet av 2016 utvides landarealet med 250.000 kvadratmeter, en økning på 30%. Det er også bygget lagerhaller med kjølekapasitet på 5000 m3 samt en frysekapasitet på 162.000 m3. Havnen råder videre over et større areal det er mulig å utbygge ytterligere, forteller Linn Indrestrand, prosjektleder og partner i firmaet Graasteen.

Som sunnmøring, sveiser, rørlegger, ingeniør og med bakgrunn fra det maritime har hun en god matsj med de oppgavene som Hirtshals Havn skal løse.

Dette er andre gangen Indrestrand blir hyret av Hirtshals Havn.

- Målet er å løse dette i samarbeid med de andre havnene. Havnesamarbeidet med Norge skal sikre tilstrekkelig volum for ferskfiskeeksport på sjø, samt legge til rette for gode sjøverts transportkorridorer og transportløsninger, forteller Indrestrand.

Avhjelper Lakseveien

Godstransporten sjøveien vil være en betydelig avlastning for tungtransporten på den svært ulykkesbelastede FV 714, den såkalte Lakseveien.

Kysthavnalliansen vil nå følge samferdselsdepartementets henstilling om å ta kontakt med Enova for å søke støtte til prosjektet.

I mellomtiden vil Kysthavnalliansen fortsette sitt arbeid med å finne mulige aktører som skal bidra til realiseringen av prosjektet.

Kysthavnalliansen i Midt-Norge skal tilrettelegge for mer fersk og frossen fisk på sjø til markedene på Kontinentet, og åpne sjøveien for sjømateksporten.

Sjøtransport av laks og hvitfisk fra Midt-Norge representerer et av landets største tiltak for overføring av gods fra vei til sjø.

 

 

Powered by Labrador CMS